Laudato Si'

Met het uitkomen van de encycliek 'Laudato Si', over 'de zorg om ons gemeenschappelijk huis' en de afgelopen milieutop in Parijs in december van 2015, wil ook de KNR de zorg voor de schepping meer aandacht geven.  Er zijn sinds die datum diverse activiteiten georganiseerd. 

Website Laudato-si.nl

De KNR heeft een speciale website gemaakt waar allerlei informatie te vinden is: gesprekshandleidingen en samenvattingen van de encycliek, achtergrondartikelen, vieringen en liturgische bouwstenen, acties en activiteiten. Zie: www.laudato-si.nl

Hier vind u de meest actuele informatie over Laudato Si' en de activiteiten van de KNR rond dit thema.

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

1 september is uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de CMBR in 2018 een zogenaamde Toolkit samengesteld "Uit de klei getrokken". In deze brochure vindt u handreikingen voor een gebedsviering en creatieve en meditatieve werkvormen om op of rond 1 september stil te staan bij de zorg voor de schepping. 

Manifest

Tijdens de landelijke inspiratiedag op 23 april 2016 werd het Laudato Si' manifest gepresenteerd en ondertekend door de deelnemers. Met dit manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het manifest roept op tot “een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij”. Want er moet “wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats vinden van economische en politieke systemen." Ook u kunt het manifest nog ondertekenen tot 30 augustust:https://laudatosi.petities.nl

Materialen rond Laudato Si'

Eind augustus  2015 verscheen er speciale uitgave van de Missionaire Agenda rond de encycliek met daarin een gesprekshandleiding, achtergrondverhalen de encycliek en praktische voorbeelden van werkgroepen, parochies en anderen die op een of andere manier werken aan duurzaamheid. De special, gebedsposters en andere materialen zijn te bestellen via de Laudato-Si website.

Duurzaamheid & Spiritualiteit

In 2010 had de KNR Duurzaamheid als jaarthema.  Elders op deze site is  veel informatie en achtergronden te vinden over duurzaamheid en spiritualiteit  met gebeden, overwegingen en voorbeelden van hoe religieuzen omgaan met de schepping.