Cijfers aantallen religieuzen

Lange termijn ontwikkelingen

              per 1-1-2019        
Actieve vrouwelijke religieuzen
              2224        
Broeders en fraters
              225      
Priester religieuzen
              1091          
Contemplatieve vrouwelijke religieuzen
              257          

 

        2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Actieve vrouwelijke religieuzen
        4316 * 3974 * 3627* 3336* 3026* 2822* 2545*
Broeders en fraters
        384 * 365 * 343* 320* 301* 282* 255*
Priester religieuzen
        1696 * 1587 * 1505* 1445* 1348* 1250* 1159*
Contemplatieve vrouwelijke religieuzen
        428 * 394 * 367* 342* 312* 296* 280*

 

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Actieve vrouwelijke religieuzen
17.768 15.081 12.235 9.414     7.362 7.042 6.506 6.189*  5749* 5363* 4986* 4623*
Broeders en fraters
1.690 1.366 1.079 856     682 621 583 558 * 513* 473* 444* 414*
Priester religieuzen
4.555 4.051 3.409 2.806     2.358 2.259 2.219 2.183*  2041* 1934* 1818* 1769*
Contemplatieve vrouwelijke religieuzen
        645 613 587 568 529 514 * 490 * 473* 474* 451*

* Tellingen van de KNR

 

Vrouwelijke religieuzen

Het aantal vrouwelijke religieuzen daalde in 2004 met 567 personen (7,0%) tot 7.498. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het aantal overleden zusters in 2004, namelijk 503. In 2003 bedroeg de daling 537 personen (6,2%).

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de vrouwelijke religieuzen op 31-12-2004.

Het aantal vrouwelijke religieuzen in 2004

  Actieve vrouwelijke
religieuzen
Monialen Totaal
Nederland      
- Jonger dan 65 jaar 197 97 294
- 65 Jaar en ouder 6.584 484 7.068
       
Buitenland      
- Jonger dan 65 jaar 27 2 29
- 65 Jaar en ouder 107 0 107
       
Totaal 6.915 583 7.498

Broeders en fraters

Op 31-12-2004 telden de 15 zelfstandige broeders-/fraterscongregaties 642 leden, 52 minder dan in het jaar ervoor. Van deze 642 waren er per 31-12-2004, 599 woonachtig of werkzaam in Nederland. Van deze 599 leden waren er 70 (11,7%) jonger dan 65 jaar en 529 (88,3%) 65 jaar en ouder. In het buitenland verbleven, al dan niet werkzaam, 43 broeders en fraters van zelfstandige congregaties.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de 1.125 broeders en fraters op 31-12-2004.

Het aantal broeders en fraters in 2004

  Zelfstandige
congregaties
Monniken Priesterorden/
-congregaties
Totaal
Nederland        
- Jonger dan 65 jaar 70 39 70 179
- 65 Jaar en ouder 529 44 282 855
         
Buitenland        
- Jonger dan 65 jaar 9 1 16 26
- 65 Jaar en ouder 34 1 30 65
         
Totaal 642 85 398 1.125

Priester religieuzen

Per 31 december 2004 bedroeg het aantal priesterreligieuzen 2.160. Dit is 149 ofwel 6,5% minder dan het jaar ervóór. In 2003 bedroeg de daling van het aantal priesterreligeuzen 122 (5,0%). De volgende tabel geeft de samenstelling weer van het aantal priesterreligieuzen op 31-12-2004.

Het aantal priester-religieuzen in 2002

  Priesterorden/
-congregaties
Monniken Totaal
Nederland      
- Jonger dan 65 jaar 216 23 239
- 65 Jaar en ouder 1.476 59 1.535
       
Buitenland      
- Jonger dan 65 jaar 86 1 87
- 65 Jaar en ouder 295 4 299
       
Totaal 2.073 87 2.160

Bron: De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die jaarlijks door het KASKI worden geregistreerd, alsmede enkele voorlopige cijfers van het CBS.