Welke eigenschappen heeft een spiritueel leider?
 

De inhoudelijke kwestie die we op de 24e november 2006 aan de orde stellen, vormt in zekere zin een tussenbalans na de bijeenkomsten van de afgelopen jaren. In de periode 2001-2003 zijn de man-vrouw verhoudingen in kerkelijke organisaties op verschillende manieren belicht. In 2004 richten we ons op spiritualiteit en gender in de media, in 2005 op spiritualiteit, gender en goede zorg. Nu gaat het in meer algemene zin om de kwestie hoe vrouwen richting geven aan spiritualiteit, en hoe zij er kracht uit putten en anderen kracht geven. We richtten ons op de gestalten van leiderschap die daar bij horen in kerken en samenleving.

Voor de eerste keer gaan we een prijs uitreiken voor ‘spiritueel vrouwelijk leiderschap’; een uit vier genomineerde kandidates wordt door de deelnemers aan de Catharinadag gekozen tot ‘voorbeeld van spiritueel vrouwelijk leiderschap’. Dit jaar wordt de bijeenkomst gehouden op de campus van de Universiteit van Tilburg.

Een stuurgroep bestaande uit mw. drs. M. Draaijers, mw. prof. dr. A.-M. Korte, mw. drs. M. Theunissen, mw. drs. F. Dekkers, mw. prof. dr. A. Berlis en mw. drs. M. Heinrichs tekent voor het thema en de vormgeving van het symposium.

Medeorganisatoren van de Catharinadag zijn het IWFT Vrouwennetwerk Theologie en Uitgeverij Abdij van Berne.

Catharinadag – 24 november 2006