Catharinadag

De Catharinadag is een jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd door Stichting Christine de Pisan, met actuele thema’s op het terrein van veranderende man-vrouw verhoudingen in kerk en samenleving. Hij wordt telkens gehouden rond de feestdag van Catharina van Alexandrie (25 november). Op 23 november 2018 zal voor de laatste maal een Catharinadag worden gehouden.

De Katharsis van Catharina

In de klassieke Griekse tragedies en ook in veel latere toneelstukken worden telkens eigentijdse thema’s en problemen in al hun gelaagdheid op de bühne gebracht. Er wordt toegewerkt naar een katharsis,  loutering van de hoofdpersonen in de uiteindelijke apotheose. Dit gebeurt op zodanige wijze dat ook het publiek een loutering meekrijgt. Tijdens deze laatste Catharinadag willen we op eenzelfde wijze terugkijken, bijeenrapen en ordenen wat ons in alle voorgaande dagen is voorgelegd om zo verder te gaan.

Sinds 2001 zijn er vrijwel ieder jaar op of rond 25 november Catharinadagen georganiseerd door de stichting Christine de Pisan. De thema’s waren in al die jaren zeer divers maar altijd was er oog voor de situatie of invalshoek van vrouwen.  Het waren pogingen om telkens weer een actueel thema op het gebied van man-vrouwverhoudingen te bespreken en hier grip op te krijgen. Hiervoor lieten we steeds sprekers, vrouwen en mannen, vanuit hun eigen invalshoek en expertise hun verhaal doen.

We hebben mevrouw Lilian Ploumen, voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking en momenteel lid van de Tweede Kamer, bereid gevonden om samen met ons terug te kijken op wat de dagen ons hebben opgeleverd, wat er in de loop der jaren is veranderd rond de positie van vrouwen. Maar zij zal ook met ons vooruit willen kijken wat we mee kunnen nemen naar de toekomst.

uitnodiging Cathrinadag 23 nov 2018

Programma

 • 13.30 uur Inloop met koffie en thee
 • 14.00 uur Opening door dagvoorzitter zuster Tarcies Wijngaard
 • 14.05 uur Korte geschiedenis van de Catharinadagen door de heer Henri Geerts
 • 14.15 uur Lezing door mevrouw Lilianne Ploumen
 • 14.45 uur Muzikaal intermezzo: Eva Vocaal
 • 15.00 uur Reactie door mevrouw Maaike de Haardt
 • 15.10 uur Reactie door  mevrouw José Sanders
 • 15.20 uur Muzikaal intermezzo: Eva Vocaal
 • 15.40 uur Gesprek met de zaal onder leiding van zuster Tarcies Wijngaard
 • 15.55 uur Afronding: wat nemen we mee voor de toekomst
 • 16.00 uur Afsluiting en feestelijke borrel

Reünie

Deze laatste Catharinadag zal zeker geen tragedie worden, we willen op feestelijke wijze een traditie afsluiten. We nodigen daarom van harte iedereen uit die zich ooit betrokken heeft gevoeld bij de Catharinadagen en het debat over de positie van vrouwen in kerk en samenleving. Indien u mensen kent die niet mogen ontbreken op deze middag, laat het ons weten via communicatie@knr.nl zodat we hen een programma kunnen sturen.

Locatie: Grote Kerk, 's-Hertogenbosch
Tijd: 23 november 13.30 - 16.45 uur
Aanmelden kan  via: communicatie@knr.nl 

Afbeelding:

Caravaggio's Catharina met haar attribuut: het rad