Preventie Seksueel Misbruik

Deze pagina geeft toegang tot een aantal subpagina's rond misbruik-preventie

De gedragscode pastoraat die is opgesteld door de bisschoppenconferentie en de KNR.

Deze gedragscode is van kracht voor allen die op welke manier dan ook actief zijn binnen de Nederlandse RK Kerk.

De door de KNR gepubliceerde Handreiking Preventie uit 2013

Dit document is er op gericht “Best Practices” aan te reiken die kunnen bijdragen aan misbruikpreventie.

– Onze pagina met Protocollen en formulieren voor antecedentenonderzoek (VOG etc.)

Deze pagina biedt protocollen en formulieren voor navraag van antecedenten, en formats voor aanvraagformulieren VOG voor de meest gangbare functies binnen een religieus instituut.