Honorering assistentie e.d.

De FKR, stelt ieder jaar een overzicht op met richtbedragen voor assistenties en begeleiding van bezinningsdagen etc.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

I Wisselende assistentie

soort 2019 2018
weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt                               € 76,-- € 75,--
zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt                                € 50,-- € 49,--
zondags-assistenties zonder preekbeurt                                               € 21,-- € 21,--
weekdagen € 17,-- € 17,--
bezinningsdagen, vormingsdagen etc.  per dag                                    € 149,-- € 147,--
conferenties of instructies per keer                                                       € 89,-- € 88,--

II    Vaste assistentie

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbe­dragen:

  • weekendassistenties: € 76 per weekend, plus € 1.201 per jaar
  • zondagsassistenties:  € 50 per zondag, plus    €    601 per jaar

III    Kilometervergoedingen

Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

IV Levensonderhoud

Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor religieuzen die werkzaam zijn in het basispastoraat (“pensioenbijdrage”)

  • Bijdrage 2018           € 3.665
  • Bijdrage 2019           € 3.731

V Beloning bestuurders

De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het houden van toezicht bij religieuze institu­ten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescom­missies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaats ge­vonden blijft dit uitgangspunt redelijk maar wordt het bedrag van 2009 wel geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:

  • 2018: € 60,28
  • 2019: € 62,91.

Vaste adviseurs en zzp'ers

Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlij­nen geven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.