Collectieve verzekeringen

Door de KNR zijn drie collectieve verzekeringen afgesloten. De polissen treft u hieronder aan:

Over het onderzoek naar aard en omvang van diefstal van roerend religieus erfgoed is een rapport geschreven.