Vraagbaak

 

In 1993 gaf de KNR de eerste fiscale vraagbaak uit, met daarin allerlei informatie op fiscaal gebied. In de jaren daarna zijn er met enige regelmaat wijzigingen en aanvulligen gepubliceerd. Met ingang van 2012 is de papieren fiscale vraagbaak vervangen door een de digitale versie.

In de digitale vraagbaak wordt alle relevante informatie op financieel, fiscaal en juridisch gebied opgenomen die interessant kan zijn voor religieuze instituten. Een deel van deze informatie is alleen beschikbaar voor de economen en hogere oversten van de instituten. Zij hebben daarvoor een inlogcode ontvangen.

In de vraagbaak zijn de volgende onderwerpen opgenomen: