Commissie Jongerenwerk Religieuzen

De commissie  Jongerenwerk Religieuzen ( JWR ) bestaat uit leden die vanuit een zending van een orde of congregatie met jongeren of jongvolwassenen werken. De commissie  heeft als doel het jongerenwerk van religieuzen te ondersteunen door middel van gezamenlijke reflectie, activiteiten en vormingsmomenten. Wat betreft beleidsvorming draagt de commissie  een ‘lichtvoetige’ karakter, dat wil zeggen dat zij haar kracht ontleent aan een creatieve en ondersteunende gedachtewisseling.

De overige  taken van de commissie zijn:

 • activiteiten organiseren, waarbij de jongerencentra gezamenlijk naar buiten treden, bijv. via  de  jongerenpagina's van de KNR-website , of met een kraampje op de Katholieke Jongeren Dag;
 • het organiseren van gezamenlijke activiteiten gericht op jongeren die zich willen verdiepen in of kennis willen maken met het christelijk geloof;
 • het verbreden van het draagvlak voor de samenwerking binnen het jongerenwerk van religieuzen;
 • het aanbieden van vormingsmomenten voor kaderleden van de jongerencentra.

De volgende jongerencentra zijn betrokken bij het werk van de commissie Jongerenwerk Religieuzen:

 • Casella in Hilversum, van de zusters Augustinessen;
 • het Dominicanenklooster in Huissen;
 • het Franciscaans jongerenwerk in Megen en Amsterdam;
 • het jongerenwerk van de Fraters van Tilburg;
 • het jongerenwerk van de Jezuïeten te Amsterdam en Nijmegen
 • het jongerencentrum van de Maristen in Nijmegen;
 • het jongerenwerk van de Salesianen van Don Bosco in Assel en Amsterdam;
 • de School voor Vrede van het Liobaklooster te Egmond
 • Jongerencentrum ’t Wasdom in Zwolle

KJD dag 2011

logo facebook

Facebookpagina Zinplekken voor Jongeren