Religieuzenprijs bekroont bezieling

Religieuzenprijs 2018

In 2018 zal het Bestuur KNR opnieuw een religieuzenprijs uitreiken. Dit keer is besloten aan te sluiten bij het Jaarthema 2018: Jongeren, hun geloof en hun roeping.  In een videoboodschap van april 2017 sprak Paus Franciscus jongeren toe:

“Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?” 
De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.

Daarom zal de Religieuzenprijs 2018, een kunstwerk en een bedrag van € 5.000,--, worden toegekend aan een project of initiatief voor en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of vorm geven.

Oproep voor nominaties

Indien u initiatieven, projecten of personen kent die volgens u in aanmerking komen voor deze prijs, kunt u deze nomineren door middel van het aanmeldformulier.  
Aanmelden kan tot 1 mei 2018. Daarna zal de jury zich buigen over al nominaties en mede aan de hand van de criteria en richtlijnen, een zogenoemde shortlist van genomineerden opstellen. Op basis van deze shortlist bepalen de Hogere Oversten van de religieuze instituten uiteindelijk wie de winnaar van de Religieuzenprijs 2018 wordt. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats op 8 november 2018 in Den Bosch.

Download de flyer

Religieuzenprijs 2016

De KNR wilde in het Jaar van Barmhartigheid de (religieuze) bewogenheid om mensen onder de aandacht brengen. De KNR wil dit doel bereiken door mensen te bevestigen die anderen barmhartigheid betonen. Hiertoe reikt het bestuur van de KNR dit jaar een prijs uit ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid. Voor een prijs kwamen dit keer activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld.  Een 30-tal projecten werd voorgedragen door religieuzen en anderen.  De jury stelde een shortlist op: de top tien van de voorgedragen projecten en/of personen. De Hogere Oversten konden stemmen op een project uit deze shortlist.  Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater MIDI in Tilburg op 10 november 2016 werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt:  De Arkgemeenschap in Gouda

Religieuzenprijs 2015

In het najaar van 2015 heeft de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitge­reikt voor een bijzonder initiatief op het terrein van de zorg in de breedst moge­lijke zin van het woord. Op 13 november 2015 hebben belangstellenden live kennis­ kunnen maken met de dragers (v/m) van waardevolle initiatieven. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.

In deze uitgave is informatie te vinden over tien initiatieven in de zorg. De jury bestaande uit zuster Anne-Marie Bos o.carm., pater Fons Meijers msc. en broeder Wim Swüste fic heeft dit tiental uit een totaal van bijna vijftig nominaties geselec­teerd, omdat deze personen en/of projecten bijzonder en inspirerend zijn. De leden van de Algemene Vergadering KNR en het Bestuur KNR hebben een stem uit kunnen brengen op één van deze projecten.

Religieuzenprijs 2015

Op 13 november leidde zuster Monica Raassen c.r.s.s. de bijeenkomst op kundige en speelse wijze. Mevrouw Rasa de Zanger sprak inspirerend over het Rad der Wederkerigheid. Wendy Rijken verzorgde oor- en oogstrelende muzikale intermezzi. Broeder Wim Swüste fic belichtte de inzendingen en de maker van het beeldje: De oogst en de kunstenaar
Van de mogelijkheid kennis te maken met de ‘kanjers’ werd gretig gebruik gemaakt en tenslotte spraken broeder Wim Swüste fic en broeder Cees van Dam csa lovende woorden aan het adres van alle tien genomineerden bij de Prijsuitreiking

De Religieuzenprijs 2015 was voor M25 Westland .