KNR-Waarderingsprijs

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit

De prijs van 2020, een geldbedrag van € 5.000,-- en een bronzen beeldje,  is bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

Handen claudio schwarz pulzbaum

Verschillen overbruggen

We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde begin dit jaar dat Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar samenleven en de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is steeds meer sprake van wij-zij-denken Er zijn echter ook mensen die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen: enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden; anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen en te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn.

Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen in hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Bruggenbouwers gezocht

Kent u een persoon, project of initiatief dat door scholing, vorming of coaching in brede zin bijdraagt aan het overbruggen van verschillen in onze maatschappij? Draag het dan voor voor de KNR-waarderingsprijs. Dat kan via het nominatieformulier.  Doe het uiterlijk 30 april 2020.

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.

 

Poster KNR waarderingsprijs 2020