Werkgroep van Overleg Instituten

Een aantal religieuze instituten heeft  hun eigen wetenschappelijke traditie op het gebied van theo­logisch onderzoek, studie van spiritualiteit en studie van de eigen traditie gestructureerd voort­gezet in Wetenschappelijke Instituten. Deze Instituten kennen steeds een belangrijke bestuurlijke invloed van ordes en congregaties en zij worden (meestal) in overwegende mate door hen gefinancierd.

De Werkgroep van Overleg Instituten wil de belangstelling voor deze Instituten en voor hun werkzaamheden bevorderen en mogelijkheden tot financiële ondersteuning verkennen. De Werkgroep heeft verder vooral een platformfunctie voor de autonome Instituten: zij maakt contact en samenwerking mogelijk. Haar taakstelling vermeldt de volgende punten:

 • De Werkgroep heeft tot taak de onderlinge informatieverzorging tussen de Instituten te bevorderen.
 • De Werkgroep stimuleert hetgeen afzonderlijke religieuze gemeenschappen doen op het gebied van de studie van spiritualiteit en eigen traditie.
 • De Werkgroep verkent de wegen die leiden naar personele en financiële continuïteit van de Instituten en de door hen uitgegeven tijdschriften.
 • De Werkgroep zorgt voor een gezamenlijke presentatie van de Instituten, waar mogelijk en nodig.
 • De Werkgroep bevordert dat de autonome Instituten, in overleg met elkaar en uitgaande van de eigen activiteiten, een gezamenlijk, c.q. gecoördineerd aanbod formuleren voor hun wetenschappelijk onderzoek, de studie van spiritualiteit en de studie van de traditie van de religieuze Instituten aan:
  – theologische universiteiten en faculteiten
  – andere faculteiten
  – een breder publiek van geïnteresseerden naar analogie van toerustingscursussen, pastorale scholen en religieuze vormingscentra.

De Werkgroep van Overleg Instituten heeft negen leden die ieder een van de negen aangesloten instituten vertegenwoordigen. Meer daarover vindt u onder Studiecentra. Daar treft u ook links aan naar al deze centra.

Panel WOI 2015