Werkgroep Vrouwen Contacten     

Sinds lange tijd bestaat er bij de Nederlandse religieuzen een commissie Vrouwencontacten (CVC) waarin de aandacht gericht is op verbetering van de situatie van vrouwen in kerk en samenleving, en dan met name op díe vrouwen die het meest kwetsbaar zijn door armoede en ongelijkheid.

De commissie wil oog hebben voor emancipatie en genderspecifieke situaties. Zij wil daarbij nadrukkelijk werken vanuit een Christelijke inspiratie waarin woorden als medemenselijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid belangrijk zijn. Dat betekent ook dat ze de dialoog vanuit haar profetische functie met de leiding van de kerk, politiek en maatschappij niet schuwt.

Samenwerking

De CVC richt haar aandacht op nationale netwerken als de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Unie NKV) en internationale netwerken als World Union Catholic Women’s Organisation (WUCWO)  en  Alliantie van Europese Katholieke Vrouwen (Andante). Ze wil graag haar krachten bundelen met die van externe netwerken en organisaties, die overeenkomstige doeleinden nastreven.

Vandaag de dag zoekt de commissie haar activiteiten voort te zetten samen met de CMBR (Commissie Missionaire Beweging Religieuzen). De CVC blijft hierin zichzelf. Net als de CMBR heeft de CVC oog voor interculturele en interreligieuze contacten.

 

 

vrouwen met passie