SBCN

De SBCN was een Samenwerkingsverband waarbij 15 instituten van broeders/fraters waren aangesloten, die per 1-1-2003 tesamen 722 leden in Nederland hadden. In 2015 waren er nog ongeveer 300. Voor een overzicht  zie: cijfers
De SBCN werd opgericht op 27 november 1958 en opgeheven per 1 januari 2004 .

De SBCN stelde zich ten doel om met behoud van de autonomie, aard en opzet van de afzonderlijke religieuze instituten de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de broeders/fraters religieuzen in Nederland, alsmede de individuele belangen van de religieuze instituten voorzover aangesloten. Dit doel trachtte men te bereiken onder andere door onderzoek en behandeling van vraagstukken op de terreinen van religieus leven en van dienstbaarheid der religieuzen aan Kerk en maatschappij en van de gevolgen van kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leven van de religieuzen.

Sinds 1979 kende de SBCN de Werkgroep Missionaire Bewustwording (WMB). Deze wil besturen en leden van de instituten van broeders/fraters informeren, adviseren en stimuleren met betrekking tot wat er in Nederland leeft op missionair terrein. Daartoe wordt jaarlijks voor belangstellenden een 'reflectiedag' georganiseerd. Deze Werkgroep zet zijn activiteiten na opheffing van de SBCN gewoon door; echter nu onder KNR-vlag.

De SBCN vierde eind 1999 haar veertigjarig bestaan. Als uitvloeisel daarvan is een boekje gepubliceerd waarin de geschiedenis van de samenwerking in deze periode is beschreven:
Suzanne Hautvast en Marit Monteiro: Verbondenheid in eigenheid; Veertig jaar Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland (Valkhof Pers, Nijmegen 2001; ISBN 90 5625 107 4).