Commissie Communicatie

Deze commissie werd in 1978 opgericht als afdeling Pers en Publiciteit door de gezamenlijke samenwerkingsverbanden.

Taken onder andere:

  • het onderhouden van de relatie tussen bureau-KNR en de religieuze instituten, de redacties van congregatiebladen, de individuele religieuzen en de door hen ondersteunde organisaties.
  • het reguleren en verzorgen van mondelinge en schriftelijke contacten met externe publieksgroepen zoals de pers.
  • het als deskundigen terzijde te staan van de medewerkenden van de afdeling communicatie en het fungeren als klankbord.

De afdeling Communicatie publiceert het KNR-bulletin, een periodiek dat drie maal per jaar verschijnt en een digitale nieuwsbrief. De afdeling verzorgt voorts - in samenwerking met anderen - de inhoud van de website. De jury van de Religieuzenprijs en de Open Kloosterdagen worden gefaciliteerd vanuit de afdeling.  Wat betreft de hierboven als tweede genoemde taak - het verzorgen van contacten met externe publieksgroepen zoals de pers - kan als praktijkvoorbeeld worden genoemd het verzorgen van de publiciteit rond Open Kloosterdag.