Financiële Kommissie van de Religieuzen

Oprichting: 1953

De dienstverlening van het bureau KNR richt zich naast de spirituele belangen ook op de materiële belangen van religieuzen in Nederland. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Financiële Kommissie Religieuzen (FKR) waarin onder andere (leken)economen zitting hebben. De financieel-economisch stafmedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. De advisering heeft betrekking op de fiscale wetgeving, de financiering van organisaties, jaarverslaggeving en het voeren van administraties.

Opdracht commissie:

  • het onderzoeken en/of behandelen van vraagstukken op het gebied van de materiële (= juridische, financiële fiscale) belangen van religieuze instituten;
  • het – gevraagd of ongevraagd – adviseren van het bestuur KNR op het bovenstaande beleidsterreinen;

De Werkgroep Rechtspositiereglement valt onder verantwoordelijkheid van de FKR. Dit geldt ook voor de Begeleidingscommissie van de Collectieve Onderlinge Ziektekostenverzekering voor Religieuzen (ZVR).

Taken secretaris / stafmedewerker

  • het onderhouden van contacten met personen en instituten, die op bovenstaande beleidsterreinen werkzaam zijn, zoals economen van religieuze instituten en het Economencollege van de kerkprovincie. Op deze wijze kan de FKR een verwijsfunctie vervullen voor vragen op financieel en fiscaal gebied en kunnen ook de leden actief geïnformeerd worden bij veranderende wetgeving of omstandigheden.
  • Direct advies via telefoon, post of e-mail: leden van de KNR kunnen via het bureau KNR rechtstreeks vragen stellen met betrekking tot hun eigen specifieke financiële en/of fiscale positie.
  • Persoonlijk advies op afspraak: de KNR staat religieuze instituten bij op het moment dat zij gericht advies nodig hebben op financieel, administratief of fiscaal gebied. Dit kan op het kantoor van de KNR plaatsvinden of bij de religieuze instituten zelf

Vraagbaak

In de vraagbaak is een aantal onderwerpen en thema's die behoren tot het werkterrein van de FKR verder uitgewerkt en vindt u antwoord op veelvoorkomende vragen.

Studiedagen

Op 28 september  2016 is er een gezamenlijke studiedag georganiseerd van FKR, COR en PIN. Thema van de dag is 'Immaterieel en materieel erfgoed'. 

Op 15 oktober 2015  was er een gezamenlijke studiedag van FKR en COR met als thema Waar staan we? het verslag en presentaties van deze en andere bijeenkomsten vindt u onder Studiedagen

Honorering assistenties 2019

De FKR stelt ieder jaar een overzicht op met tarieven voor assistenties. Honorering 2019

Nieuwsbrief

De FKR verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan de besturen en de economen van Religieuze Instituten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief.  

Salarisinformatie 2018

Salarisinformatie CAO VVT 2018