Commissie Projecten in Nederland

Doelstelling:

De Commissie heeft als opdracht verzoeken om financiële ondersteuning van projecten met pastorale en/of welzijnsbevorderende doeleinden op hun inhoudelijke en structurele mérites te beoordelen en dienovereenkomstig religieuze instituten van advies te dienen. Hierbij houdt de commissie rekening met de wijze, waarop religieuzen vanuit een eigen identiteit bepaalde ontwikkelingen in kerk en maatschappij waarderen. Anderzijds brengt dienstverlening aan mensen in kerk en maatschappij met zich mee, dat de commissie PIN er rekening mee dient te houden dat er in de geschiedenis van de kerk en de maatschappij telkens verschijnselen en problematieken zich voordoen, die niet zonder meer in vertrouwde kaders te vatten zijn.

Er is een speciale site Projecten in Nederland

KNR-PIN Magazine

mst naailes
Naailes bij MST Mensen in Beeld Houden, een project dat door PIN is ondersteund