Kommissie voor Onderlinge Solidariteit

De kommissie werd in augustus 1976 in het leven geroepen.

Doelstelling:

De kommissie heeft als opdracht:

  • Het onderzoeken en beoordelen van aanvragen van religieuze instituten en nieuwe vormen van religieus leven, die financiële hulp zoeken en die daarbij een beroep doen op de onderlinge solidariteit van religieuze instituten in Nederland.
  • Het bemiddelen – wanneer op de aanvrage positief geadviseerd wordt – tussen de hulpzoekende religieuze instituten en één of meer hulpverlenende religieuze instituten en tevens het adviseren van de hulpverlenende religieuze instituten wat in het concrete geval de meest adequate vorm van hulpverlening is.
  • Het nagaan of een schenking of lening in de kapitaalsfeer omgeven moet worden met een zekerheidsstelling ten aanzien van de bestemming van de ter beschikking gestelde financiële middelen, wanneer deze niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor deze beschikking gesteld werden.

Samenstelling:

De Kommissie bestaat uit tenminste vier leden, die worden voorgedragen door de Kommissie en benoemd en ontslagen door het Bestuur KNR. Vanuit ieder voormalig samenwerkingsverband is tenminste één lid vertegenwoordigd.

Koningshoeven 2013