Commissie Missionaire Beweging Religieuzen

Commissie

De Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR), voorheen Centraal Missionair Beraad Religieuzen, is de commissie voor de zending van religieuzen in kerk en wereld. De commissie wil aansluiten bij wat paus Franciscus aanduidt als de taak van de religieuzen in de kerk: "Ik  verwacht dat jullie de wereld wakker schudden, want de profetie is het waarmerk van het godgewijde leven."  De commissie bespreekt missionair relevante thema's en organiseert activiteiten, die voornamelijk gericht zijn op de achterban van religieuzen in Nederland. Meer informatie over missie en het werk van de CMBR is te vinden onder het tabblad Solidariteit.

Visie

Geworteld in de traditie van kerk en religieus leven zoekt missie naar de vaak onverwachte sporen van God in de wereld. Essentiële aspecten van missie zijn:

  • Dialoog met andere culturen en religies
  • Optie voor de armen, zowel in andere continenten als in eigen land
  • Inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping

Voor de periode vanaf najaar 2015 wil de CMBR zijn focus leggen op twee thema's:

  • Vluchtelingen, in samenwerking met kerkelijke vluchtelingenorganisaties
  • Aandacht voor de Schepping, met name door het promoten van de encycliek Laudato Si'.

De CMBR heeft enkele werkgroepen:

  • Internationalisering Religieuze Instituten (IRI) organiseert platformdagen voor bestuurders die te maken hebben met de komst van buitenlandse religieuzen naar ons land.
  • Kleurrijk Religieus Leven (KRL) organiseert een jaarlijkse ontmoetingsdag voor buitenlandse en Nederlandse religieuzen rond het jaarthema van de KNR.

Uitgaven

  • Missionaire Agenda: Tijdschrift voor parochiële MOV-groepen en andere geïnteresseerden in Missie, Ontwikkeling- en Vredesvraagstukken. Verschijnt vier maal per jaar.
  • Digitale nieuwsbrief rond Gerechtigheid, Vrede en heelheid van de Schepping.  Met nieuws, acties en activiteiten rond deze thema's . Verschijnt zes keer per jaar.