Tweede vastenmeditatie: Jezus Christus, de kern van mijn religieuze leven

Gepubliceerd op: 19-2-2021 om 14:53 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - De tweede vastenmeditatie is van broeder Marie-Thomas, broeder van Sint Jan uit Den Haag. Hij spreekt over de zoektocht naar God.

Het is de tweede vastenmeditatie in een serie van zeven. De KNR heeft zeven religieuzen zijn gevraagd een korte meditatie te schrijven rond een bijbeltekst en het jaarthema van de KNR. 

Wonderbare visvangst

In het KNR jaarthema staat de vraag centraal: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in uw religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De meditaties worden wekelijks verzonden daan iedereen die zich heeft aangemeld. Dat zijn inmiddels zo'n 130 personen, niet alleen religieuzen, ook veel andere mensen zijn geïnteresseerd.

Wilt u de teksten wekelijks in uw mailbox ontvangen, meldt u dan aan: communicatie@knr.nl

Meditatie Broeder Thomas: 
Jezus Christus, kern van mijn religieuze leven

Er is een zoektocht van alle mensen naar God. In hun dagelijkse bezigheden – die soms moeizaam en zonder succes verlopen - zoeken ze een vol leven, verzoend met God. Van deze zoektocht, deze dorst, getuigt het religieuze leven: het getuigt dat de belofte van eeuwig leven echt is, omdat het laat zien dat we er al van kunnen leven.

De “leerling van wie Jezus veel hield” heeft aan de borst van Jezus mogen rusten (zie Joh. 13,23) en Maria aan het kruis als moeder ontvangen (zie Joh. 19,27). Zo staat hij aan het begin van het religieuze leven.

Na de verrijzenis van Jezus zien we hoe hij zijn roeping beleeft.

De hele tekst van de tweede meditatie