KNR biedt vastenmeditaties: Broeder, zuster wie ben je?

Gepubliceerd op: 12-2-2021 om 18:22 door eh.

- Ook dit jaar geeft de KNR een serie Vastenmeditaties uit. Zeven religieuzen zijn gevraagd een korte meditatie te schrijven rond een bijbeltekst. Ze zullen wekelijks op deze website verschijnen. De eerste is vandaag verschenen en is van pater Ton Bun

In het KNR jaarthema staat de vraag centraal: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in uw religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd om over deze vraag na te denken in deze vastenperiode. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat. Deze kunnen ons helpen nadenken over wat de kern van ons leven en onze roeping is. Een vraag die ook voor mensen die een andere keuze in het leven gemaakt hebben, interessant kan zijn.

Wilt u de teksten wekelijks in uw mailbox ontvangen, meldt u dan aan: communicatie@knr.nl

paasochtend

 

Eerste meditatie: Ga de stilte in

Bijbeltekst

In alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. ( Mc. 1, 35)

Meditatieve beschouwing

Dit korte vers aan het begin van het publieke optreden van Jezus  uit het evangelie van Marcus verwoordt kernachtig waar het voor mij om gaat in het religieuze leven: leven en werken vanuit Gods aanwezigheid.

De avond tevoren is Jezus druk doende geweest met het genezen van vele zieken met allerlei kwalen. Zijn woord werkt helend en bevrijdend. Na een drukke en volle dag staat Jezus op in het donker van de nacht voordat de zon opkomt. Hij zoekt een stille, afgelegen plaats, weg van de velen die een beroep op hem doen. Daar in de eenzaamheid blijft hij bidden. Het is deze bijzondere passage die mij zo boeit aan het begin van de veertigdagentijd. Na een volle dag van bezig zijn en in de weer met vragen die op me afkomen, verlang ik naar afstand nemen en reflectie.

Na de drukte van overdag neemt Jezus de tijd voor zichzelf om te bidden. Hij zoekt de stilte en de eenzaamheid op om te bidden. Het evangelie maakt er verder weinig woorden aan vuil. Wat zal hij gebeden hebben? Als de leerlingen hem later vragen: “Heer , leer ons bidden”, dan geeft hij hen het Onze Vader. Hij bidt het voor. Daarmee geeft hij een doorkijkje in zijn bidden. Als Zoon van God richt Hij zich tot de Vader. Het komt vaker voor dat Jezus zich terugtrekt om alleen te zijn voor gebed. We lezen dat  op andere plaatsen in de Schrift (Mc.6:46; 14:35)

In de stilte van de nacht zoekt Jezus de verbinding met de Vader. De volgende ochtend komen zijn leerlingen hem al weer ophalen om in de omliggende dorpen het Woord van God te verkondigen dat heilzaam werk voor wie er ontvankelijk voor is. De vereniging met de Vader is voor Jezus als een scharnier waar zijn zending om draait. Het is de bron van zijn verkondiging.

Als je niet in verbinding staat met de eeuwige God kun je niets. Leven vanuit de vereniging met God is de bron van mijn bestaan en schenkt mij de genade om te doen wat mij te doen staat. ’s Morgens als ik wakker word, begin ik de dag met het besef dat ik adem en beweeg uit Gods levensadem. De veertigdagentijd lijkt me een uitgelezen tijd de stilte in te gaan om te verwijlen in Gods aanwezigheid. Dan met frisse ogen omzien naar de ander die je ontmoet en met wie je samen bent in de gemeenschap of anderszins.        

Afsluitend gebed

Eeuwige barmhartige God, Schepper van alles wat ademt,
Schenk ons de genade van stil worden,
ontvankelijk voor uw goddelijk Woord,
vernieuw zo in ons de kracht
van de liefde voor onze naaste.

Over de maker

Ton Bun (1946), pater Marist, is werkzaam geweest o.a. op het terrein van geloofsvorming en bezinningswerk. Hij vervult nu bestuurlijke taken in zijn congregatie.

Pater marist Ton Bun