Verklaringen n.a.v. het verschijnen van 'De Deetman files' en het interview met de auteur in het Nederlands Dagblad

Gepubliceerd op: 21-12-2020 om 08:45 door Bestuur KNR /Bisschoppenconferentie.

'S-HERTOGENBOSCH /UTRECHT - Op 10 december jl. verscheen het boek 'De Deetman files' van Patrick Chatelion Counet, oud-secretaris en hoofd bureau van de KNR. Op 19 december publiceerde het Nederlands Dagblad een interview met de auteur. Bestuur KNR en Bisschoppenconferentie geven n.a.v. beide publicaties een verklaring af.

Verklaring van het Dagelijks Bestuur KNR

Het Dagelijks Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft kennis genomen van het verschijnen van 'De Deetman files' van de hand van haar voormalig secretaris en hoofd bureau, Patrick Chatelion Counet.

De auteur heeft geen instemming van het Bestuur van de KNR gezocht voor de publicatie van dit boek. Het Dagelijks Bestuur heeft aan de auteur gevraagd van publicatie af te zien. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteur.

De KNR staat achter de lijn die ze gezamenlijk met de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft gevolgd bij het omgaan met de meldingen van seksueel misbruik binnen de r.-k. kerk in Nederland. Aandacht voor het leed van de slachtoffers en recht doen aan hen, staat daarbij centraal.

Gezamenlijke verklaring van de Bisschoppenconferentie en de KNR n.a.v. het interview in het Nederlands Dagblad

Op zaterdag 19 december 2020 verscheen een interview in het Nederlands Dagblad met een oud-medewerker van de KNR over zijn boek, getiteld De Deetman files. Dit boek gaat over de gezamenlijke aanpak door de Bisschoppenconferentie en de KNR van de talrijke klachten van seksueel misbruik van minderjarigen door medewerkers van de Rooms-katholieke Kerk, die sinds 2010 in de publiciteit kwamen. In dit boek wordt kritiek geuit op het onderzoek van het seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK in de periode 1945-2010, dat dhr. Deetman samen met de naar hem genoemde commissie Deetman in opdracht van de Bisschoppenconferentie en de KNR heeft verricht.

Ook heeft de auteur zware kritiek op het functioneren van de onafhankelijke stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, die de Bisschoppenconferentie en de KNR gezamenlijk op advies van de commissie Deetman hebben opgericht. Deze stichting had een Meldpunt waar klachten van seksueel misbruik op de minderjarige leeftijd konden worden ingediend, een klachtencommissie die de klachten zorgvuldig en onafhankelijk van de bisschoppen en hogere religieuze oversten onderzocht, een compensatiecommissie die hen een advies gaf omtrent de toe te kennen genoegdoening en een platformhulpverlening voor een excellente doorverwijzing van klagers naar deskundigen, gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik.

De Bisschoppenconferentie en KNR hechten eraan om openlijk te laten weten dat zij nog steeds volledig achter het onderzoek van dhr. Deetman en zijn adviezen staan en ook achter de werkzaamheden van de Stichting Beheer en Toezicht. Hun waardering voor de inzet van dhr. Deetman en die van de Stichting Beheer en Toezicht was, is en blijft onverminderd groot.