Toestemming Vaticaan nodig bij oprichting nieuwe instituten

Gepubliceerd op: 4-12-2020 om 12:50 door .

VATICAAN - Het Vaticaan heeft begin november het motu proprio Authenticum charismatis gepubliceerd. Daarin staat dat de oprichting van nieuwe instituten van godgewijd leven door de Heilige Stoel moet worden goedgekeurd. Voorheen volstond vaak een diocesane erkenning.

Verwijzend naar het conciliedecreet Perfectae caritatis verduidelijkt paus Franciscus dat deze wijziging noodzakelijk is om te voorkomen dat er nutteloze of onvoldoende krachtige instituten ontstaan. De ingreep moet ook een buitensporige vermenigvuldiging van dergelijke instellingen en een fragmentering in kleine, weinig levensvatbare groepen vermijden. Bij twijfel of discussie ligt de eindbeslissing altijd bij de Heilige Stoel.

Het nieuwe motu proprio herziet artikel 579 van het Wetboek van Kerkelijk Recht. Het benadrukt dat het charisma, zelfs als het in een bepaalde territoriale context tot bloei is gekomen, van nature een universeel karakter heeft. Feitelijk neemt de diocesane bisschop nog altijd het formele besluit voor de erkenning van de instituten van godgewijd leven van diocesaan recht. Maar daarvoor heeft hij voortaan vooraf de schriftelijke toestemming van de Heilige Stoel nodig. Voordien werd het Vaticaan weliswaar vooraf geïnformeerd, maar was zijn rol slechts adviserend.

De hele Engelse tekst is te vinden op de website van het Vaticaan