Roepingsgebed zaterdag 7 november 2020

Gepubliceerd op: 7-11-2020 om 10:31 door eh.

LANDELIJK - Op deze laatste dag van de Roepingenweek een gebed van Mgr. Eijk waarin hij vraagt om de kracht en het doorzettingsvermogen van Willibrord, die we vandaag gedenken. Vanavond is er ook weer een mogelijkheid om in gesprek te gaan met religieuzen over hun roeping.

Deze avond kun je in gesprek met de Trappistinnen van abdij Koningsoord in Arnhem. Kijk voor meer informatie op hun facebookpagina. Het zoomgesprek begint om 18.30 uur. Als je nu al vragen hebt, of als je niet kunt deelnemen maar wel vragen hebt over roeping en religieus leven kunt je terecht bij roepen@knr.nl

 

Gebed 7 november 2020
God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.
 
Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.
 
Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.
 
Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht