Roepingsgebed vrijdag 6 november

Gepubliceerd op: 6-11-2020 om 07:48 door eh.

LANDELIJK - Het gebed van vandaag is van zuster Martha Verstraeten, abdis van de Benedictinessen van de O.L. Vrouwe abdij in Oosterhout.

In deze roepingenweek brengen de zusters opnieuw een filmpje onder de aandacht dat enkele jaren geleden werd gemaakt en een goed beeld geeft van hun leven.
Gebed vrijdag

Geduldige God,
U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.
U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.
Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha,
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken,
tot het uiterste gegaan
om ons te brengen tot U.
Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.
Zr. Martha Verstraeten OSB
Abdis Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout