Roepingsgebed en filmpje Dominicanessen van Sint Cecilia

Gepubliceerd op: 3-11-2020 om 13:14 door eh.

LANDELIJK - Op de derde dag van de Roepingenweek bidt zuster Mary Amata een gebed van Augustinus. Ook publiceren we vandaag een filmpje waarin enkele religieuzen vertellen over hun leven.

In het filmpje vertellen een Dominicanes van Sint Cecilia, een Dienares van de Heer en de H. Maagd van Matará en een broeder van Sint Jan over hoe zij hun leven in dienst van God ervaren. Zij nodigen iedereen uit hun eigen roeping te onderzoeken en niet bang te zijn!

Wie meer wil weten en vragen heeft kan de komende dagen in online ingesprek met diverse jonge religieuzen: morgen met claris zuster Johanna, donderdag met de dominicanen Augustinus en Stefan en zaterdag met een van de Trappistinnen in Arnhem

Gebed

“Ik ben een zending op deze aarde;
daarom ben ik hier.” *

*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273

Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen.

Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard

(vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O.)

Augustinus