Roepingsgebed maandag 2 november

Gepubliceerd op: 2-11-2020 om 07:47 door .

- Vandaag een roepingsgebed van Mgr. de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. Zijn gebed is onder andere voor kandidaat-religieuzen.

afbeelding bij gebed mgr. de Korte

Goede Vader,

Laat ons,
in kracht van uw Geest,
mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus
gehoor geven.


Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten
en onze kandidaat religieuzen
Zegen hen met uw wijsheid.
Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie
van onze geloofsgemeenschap
mogen indrinken.
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.

Vader,
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven
de moed niet verliezen maar volharden.

Heer God.
wij bidden U
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid
met Jezus Christus.
uw uitgestoken hand naar deze wereld,
bron van licht voor alle mensen.

Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen
die uw licht doorgeven aan elkaar.
Wij vragen het u in verbondenheid met Christus,
de Emmanuel: God-met-ons.
Amen.

Mgr. G.J.N. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Speciaal wordt ons gebed gevraagd voor Marga en Marieke, twee vrouwen die op 16 november hun tijdelijke professie doen bij de Dominicanessen van Neerbosch. Hun roepingsverhalen zijn te lezen op www.dominicanen.nl