Religieuzen pleiten voor schuldkwijtschelding arme landen

Gepubliceerd op: 16-10-2020 om 23:02 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Een grote wereldwijde groep kerkelijke leiders heeft in een open brief gepleit voor kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden vanwege de coronapandemie. De KNR was een van de ondertekenaars.


Op 12 oktober kwamen bestuursleden van Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds bijeen
om te spreken over de mogelijke kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden. Voorafgaan aan dit overleg verscheen de open brief in verschillende internationale media. Het initiatief voor de brief is genomen door CIDSE (het internationale platform van katholieke ontwikkelingsorganisaties), Christian Aid en ACT Alliance. De brief is ondertekend door een groot aantal Hogere Oversten van religieuze orden en congregaties, bisschoppen, dominees en leiders van internationale kerkelijke organisaties. Ook abt Bernardus Peeters en zuster Monica Raasen ondertekenden de brief als voorzitter en vice-voorzitter van de KNR daarmee 3500 religieuzen in Nederland vertegenwoordigend.

Logo jaarlijkse meeting IMF en Wereldbank

Hieronder de Nederlandse vertaling van de brief;

Geachte bestuursleden van Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds,

We schrijven u in een geest van solidariteit en hoop als vertegenwoordigers van christelijke gemeenschappen uit alle delen van de wereld.

Ieder van ons is getuige geweest van de impact die de coronapandemie heeft gehad op de meest kwetsbare leden van onze samenlevingen. De pandemie heeft geleid tot ziekte, dood, honger en verlies van middelen van bestaan. We leven en werken elke dag met degenen die lijden. Wij delen hun hoop en vrees voor de toekomst.

Zowel de Wereldbank als het IMF hebben de vernietigende gevolgen erkend van de pandemie. De Wereldbank heeft gewaarschuwd dat de pandemie "meer dan 100 miljoen mensen in extreme armoede dreigt te duwen en de ongelijkheid over de hele wereld verergert" en heeft er bij regeringen en particuliere schuldeisers op aangedrongen hun schulden op te schorten en te verminderen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft erkend dat "veel landen nu worden geconfronteerd met meerdere crises - een gezondheidscrisis, een financiële crisis en een ineenstorting van de grondstofprijzen.”

Terwijl onze regeringen er alles aan doen om op de pandemie te reageren, zijn we getuige van het voortdurende onrecht dat het geld dat zo hard nodig is voor medicijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen, noodvoedselvoorraden en sociale vangnetten - nog steeds wordt gebruikt voor het afbetalen van schulden.

Daarom vragen we u om op dit kritieke moment moedig leiderschap te tonen en voor de duur van deze crisis de schulden kwijt te schelden die ontwikkelingslanden aan uw instellingen verschuldigd zijn. Schuldkwijtschelding is de meest directe manier om financiering vrij te maken die nodig is om te voorkomen dat miljoenen van onze zusters en broeders onnodig in armoede worden geduwd door de pandemie.

Onze oproep is in overeenstemming met die van christelijke leiders over de hele wereld. In zijn boodschap ter gelegenheid van de Werelddag van Gebed voor de schepping op 1 september jl., drong Zijne Heiligheid Paus Franciscus aan op “de kwijtschelding van de schuld van de meest kwetsbare landen, als erkenning van de ernstige gevolgen van de medische, sociale en economische crises waarmee ze worden geconfronteerd ten gevolge van Covid-19 ". We zijn ons ervan bewust dat tientallen religieuze leiders eerder dit jaar op dezelfde manier regeringen en het Internationaal Monetair Fonds zelf hebben aangespoord om schulden kwijt te schelden.

Tot dusver hebben uw instellingen verschillende stappen ondernomen om op de crisis te reageren, waaronder het besluit van het IMF om voor 28 landen schuldbetalingen over een periode van zes maanden te dekken, evenals het ter beschikking stellen van nieuwe noodfinanciering van het IMF en de Wereldbank ter waarde van 88 miljard dollar.

Toch zijn deze initiatieven, hoewel welkom, onvoldoende en beantwoorden ze niet aan de urgentie en omvang van de crisis. Zonder kwijtschelding van schulden blijft er een groot risico bestaan dat ontwikkelingslanden niet zullen beschikken over het geld zullen dat zo hard en dringend nodig is om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, om mensen die aan het virus lijden te behandelen en om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten en te herstellen.

Zowel Wereldbank als IMF houden aanzienlijke reserves in Amerikaanse dollars en in goud aan, die juist bestemd zijn voor een tijd als deze. Het is daarom essentieel dat deze reserves worden gebruikt om de schuldenlast van landen in grote nood te verlichten.

De rol van het IMF en de Wereldbank staat centraal bij het aanpakken van deze crisis. Wij dringen erop aan dat u daarbij prioriteit geeft aan de behoeften van de meest kwetsbare mensen, dat u leert van het verleden en tracht onze wereld te behoeden en opnieuw op te bouwen.

Wij zullen voor u blijven bidden, wanneer u volgende week samenkomt. Wij blijven ons inzetten voor verdere samenwerking met u.

Orginele Engelse tekst met lijst van ondertekenaars