Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 22-10-2020 om 08:59 door Miranda Roijers. Bron: Verschillende secretariaten

DIVERSE LOCATIES - Overzicht nieuwe besturen

Broeders van Huijbergen

Broeder marcus de Deijn, overste
Broeder Thomas Bone, assistent
Broeder Huub Brooijmans, assistent
Broeder Bram Hommel, assistent

Trappisten, Abdij  Maria Toevlucht

Dom Guido Van Belle is gekozen als nieuwe abt voor een termijn van zes jaar.

Zusters Franciscanessen van Mariadal
Zuster Margriet van der Vliet, algemeen overste
Zuster Esther Schulingkamp, plv. algemeen overste
Zuster Patricia Maas, lid