Solidariteitsactie voor Beiroet levert ruim € 50.000 op

Gepubliceerd op: 2-10-2020 om 12:18 door .

- In augustus organiseerde de KNR een solidariteitsactie onder de Nederlandse religieuzen voor Beiroet. Deze leverde ruim €50.000,-- op

Vanuit diverse Nederlandse religieuze instituten  kwamen vragen of de KNR een solidariteitsactie voor Beiroet kon organiseren. Via de Kleine Zusters van Jezus in Amsterdam is er contact gelegd met de Kleine Zusters in Beiroet en gevraagd naar een geschikt project. De Kleine Zusters stelden de organisatie Adyan  voor. Adyan wordt als een betrouwbare organisatie beoordeeld en verleent nu directe en kleinschalige hulp en kan extra ondersteuning goed gebruiken.

De KNR vroeg haar leden om een bijdrage beschikbaar te stellen. Aan deze oproep is gevolg gegeven en er is een bedrag van € 51.279,20 binnengekomen.  Het geld is inmiddels overgemaakt aan de stichting Adyan. 

Explosie Beiroet