Vragen over aangescherpte maatregelen tegen coronavirus

Gepubliceerd op: 30-9-2020 om 15:29 door eh. Bron: rijksoverheid.nl

'S-HERTOGENBOSCH - Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die zijn ingegaan op 29 september om 18.00 uur, zijn er bij het bureau KNR wat vragen binnengekomen over wat deze nieuwe maatregelen concreet betekenen voor de religieuze instituten en eventueel geplande activiteiten.

De situatie van religieuze instituten is zeer divers, er zijn daarom niet altijd algemene antwoorden te geven op vragen die spelen. Als u vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met het bureau van de KNR. Hoewel de meeste medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken, is het bureau op de gebruikelijke openingstijden, maandag t/m vrijdag van 8. 30 tot 17.00 uur, bereikbaar.

coronavirus

Het belangrijkste uitgangspunt bij alle besluiten dient te zijn dat het bestuur van het instituut maar ook de medebroeders en –zusters zich veilig voelen bij de situatie.

Het Bestuur KNR heeft voorlopig een aantal bijeenkomsten, zoals de regiodagen geannuleerd. 

Vieringen

De regelgeving voor kerkelijke vieringen zijn niet gewijzigd. We verwijzen hiervoor naar het protocol Kerk op anderhalve meter van 10 juli jl.

Gastenverblijven en activiteiten

Voor gastenverblijven verwijzen we naar de RIVM-regels rond horeca. Gezelschappen mogen uit maximaal vier personen bestaan, mensen moeten een zitplaats hebben en mogen niet van plaats veranderen. Voor activiteiten zoals bezinningsactiviteiten, cursussen etc. geldt dat er maximaal 30 personen mogen deelnemen in een binnenruimte. Buiten maximaal 40 personen. Ook hier geldt dat iedereen een vaste zitplaats moet hebben. Daarnaast moet er worden gereserveerd, geregistreerd en geldt de anderhalvemeter regel. Meer hierover staat op de site van de rijksoverheid.

Zorginstellingen

Voor religieuzen die wonen in een zorginstelling, verwijzen we naar Actiz en het RIVM. Op verschillende plaatsen hebben zorginstellingen aanvullende maatregelen genomen zoals een mondkapjesplicht voor bezoek. We adviseren u in overleg met de eigen zorginstelling te bekijken of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het dagelijks bestuur en de medewerkers van de KNR hopen dat de religieuzen en allen die zich met hen verbonden weten deze tweede periode van verscherpte maatregelen goed mogen doorstaan. Mogen wij ons allen gesteund weten door de onderlinge verbondenheid en elkaar hierbij dragen in gebed