Integreer zelf in je omgeving, ook al is die anders

Gepubliceerd op: 27-9-2020 om 09:46 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - In deze laatste meditatie in deze vredesweek, krijgen we een opdracht mee. Een opdracht om ons hart open te zetten en bij te dragen aan het welzijn van de mensen om ons heen en om de hoop niet te verliezen.

Bijbeltekst

Dit zegt Jahwe van de machten, Israëls God, tot al de ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel heb gevoerd: Gij moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten; ge moet trouwen en kinderen krijgen, vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer kinderen krijgen. Zorgt dat ge groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de welvaart van de stad, waarheen Ik u verbannen heb, en bidt voor haar tot Jahwe, want van haar welvaart hangt de uwe af.  (Jeremia 29,4-7)
 

Meditatieve beschouwing 

De weg van de hoop
 
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop.
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt.
 
Hoop is niet te voorspellen 
of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
 
Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft.
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is,
niet alleen 
omdat het kans van slagen heeft.
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging 
dat iets goed zal aflopen.
 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, 
het resultaat.
               Václav Havel
               5 oktober 1936 – 18 december 2011
 
Durf te wortelen
Durf te wortelen…
 

Concrete handreiking

“Het is niet nodig om een oplossing te gaan zoeken voor het kwaad van deze tijd. 
Die is er al – het is je zelfgave aan diegenen die zo laag gevallen zijn dat hen zelfs hoop ontbreekt. Zet je eigen hart wijd open.”
                                                                   René Bazin

 

Afsluitend gebed

Elkaar vinden
Dat wij leven en sterven aan het leven,
dat liefde onder ons gebeuren mag
dat is de ruimte die Gij geeft, Heer God,
God van vrede.
 
Wij bidden U:
Geef ons oog voor al wat groeit en leeft
in mensen samen onderweg,
die vallen, opstaan en opnieuw beginnen.
Geef ons tijd om te leven, te zien en te bewonderen.
Maak ons mild.
 
Geef vrede, Heer, maar niet door geweld.
Laat ons elkaar vinden, maar niet ten koste van elkaar.
Geef tijd en ruimte aan alles wat nog onder ons mensen mogelijk is,
wat groeit vanuit het verborgene.
 
Tekst: Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid
Uit: Mijn vrede geef ik je. KNR, ’s Hertogenbosch 2017, p.56.