Je leeft uit de Bron, je bent hem niet

Gepubliceerd op: 26-9-2020 om 08:45 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - In deze zevende vredesweek meditatie worden we uitgenodigd na te denken over onze Bron. Hoewel we allen andere gaven hebben en heel verschillend kunnen zijn, hebben we dezelfde Bron, een God die in de harten van ieder van ons woont.

Bijbeltekst

Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof, aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
                                            (I Korintiërs 12,4-11)
 

Meditatieve beschouwing

De eenheid van de menselijke familie
Een van de ontdekkingen die we doen bij het bidden is: hoe dichter we bij God komen, hoe dichter we ook komen bij al onze  broeders en zusters in de menselijke familie. God is geen privé-God. De God die in mijn innerlijke heiligdom woont, is dezelfde God die leeft in het innerlijk heiligdom van elke mens. Zoals we Gods aanwezigheid in ons eigen hart herkennen, zo kunnen we ook Gods aanwezigheid herkennen in het hart van anderen, want de God die ons als woning gekozen heeft, opent ons de ogen voor de God die in anderen woont.
                                            Henri Nouwen, Hier en nu
 

Concrete handreiking

“Zodra we de meningen van anderen beginnen te vrezen en aarzelen om de waarheid te zeggen die in ons leeft, we liever zwijgen terwijl we ons zouden moeten roeren, houdt de goddelijke bron van licht en leven in onze ziel op te stromen."
         Elizabeth Cady Stanton, 1890

 

Je leeft uit de bron, je bent hem niet

Afsluitend gebed

God van Liefde, 
 
Wij weten dat U de bron bent van alles
dat goed en genadevol is in ons leven. 
 
Help ons om uit onze eigen beperkingen te stappen
waaraan wij ons zo vaak vastklampen, 
het nieuwe leven van genade binnen dat U ons aanbiedt.
 
U weet wat wij nodig hebben om ons voor te bereiden op Uw koninkrijk. 
Zegen ons met die gaven. 
 
Amen