Vredesweek meditatie: Waarachtige dialoog

Gepubliceerd op: 25-9-2020 om 08:35 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Wat is nu echt waarachtige dialoog? Wat maakt dialoog anders dan een gewoon gesprek? Wat is echt luisteren naar iemand? Deze vragen worden ons gesteld in de zesde vredesweek meditatie.

Bijbeltekst

Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: “Waar hebt ge onderweg over getwist?”  Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was.  Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: “Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn.”  Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen:  “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”   (Marcus 9,33-37)
 
Luisteren besos
 

Meditatieve beschouwing 

Luisteren 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen waarom 
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 
Dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat je iets moet doen om 
mijn problemen op te lossen, 
– dan laat je mij in de steek, 
– hoe vreemd dat ook mag lijken. 
 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar 
me en probeer me te begrijpen. 
 
En als je wilt praten, wacht dan even en 
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou 
zal luisteren. 
 
              Leo Buscaglia
 

Concrete handreiking

Bij dialoog gaat het er niet om mensen naar jouw kant over te halen. Het draait erom hen op zo’n manier iets aan te bieden, dat het ook oké is wanneer ze het niet accepteren. Echte dialoog betekent zelf bereid zijn om door de ontmoeting veranderd te worden.
 
Karen Armstrong, uit een interview in The Believer, Juni 2012
 

Afsluitend gebed

Als Winter 
Door vorst verharde grond 
onbarmhartig 
ondoordringbaar, 
niet om door te komen. 
Dichtgeslagen, 
onbereikbaar. 
Dat dit niet over ons gezegd mag worden… 
 
God, verwarm ons gemoed, 
kom met jouw Geest van liefde en vrede ons verzachten. 
Maak ons open 
maak ons vaardig tot verstaan, over en weer 
opdat jouw scheppingsdrift 
over ons vaardig worde 
tot vrede en alle goeds hier en daar buiten. 
Amen.
   Gebedenboekje 'Bezint eer gij begint'. Parochies Rijen / Dongen, 2014