Vredesweek meditatie: Uithouden

Gepubliceerd op: 24-9-2020 om 14:53 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Kan ik het uithouden? Waar vind ik de kracht om vol te houden in situaties waarin ik zwaar op de proef gesteld word vanwege mijn andere mening? Daarover gaat deze vijfde meditatie in deze vredesweek.

Bijbeltekst

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? 
Er staat immers geschreven: Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag; wij worden behandeld als slachtvee. 
Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. 
       (Romeinen 8, 35-37)
 

Meditatieve beschouwing 

Vrede is een vrucht van de liefde
Aangezien de ware vrede wordt voortgebracht door de liefde, kan niets de vrede zozeer schaden of vernietigen dan wat de liefde kwetst of uitdooft. 
Sint Paulus vraagt: “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?” (Romeinen 8,35), 
“tegenspoed of vervolging”, d.w.z. moeilijkheden en alles wat onaangenaam is,
“honger”, omdat men in een arm huis woont en de voeding schraal is, 
“armoede”, omdat versleten kleren moet dragen, wat vernederend is, 
“gevaar”, waaraan uw gezondheid, of zelfs uw leven wordt blootgesteld, 
“vervolging” die uw gemeenschap, of uw persoon overkomt, zoals beledigingen en smaad, “het zwaard”, door laster of een strenge vermaning die u moet verdragen vanwege een beschuldiging? 
Niets daarvan kan u de inwendige vrede afnemen als die waarachtig is, omdat niets daarvan u de liefde kan ontroven.
 
Bron: Jean-Baptiste de La Salle, Overweging  
Uit: Mijn vrede geef ik je. Geweldloosheid en vrede in de geschriften van religieuze ordes en congregaties, KNR, ’s Hertogenbosch 2017, p. 18.
 

Concrete handreiking

“Mijn persoonlijke beproevingen hebben me ook de waarde geleerd van onverdiend lijden. Toen ik meer lijden te verduren kreeg realiseerde ik mij al snel dat er twee manieren waren waarop ik met mijn situatie kon omgaan: ofwel reageren met bitterheid, ofwel die beproevingen om te vormen in een creatieve kracht.” 
      (Martin Luther King Jr.)
 

Afsluitend gebed

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (Uit een gebed van Hans Maat)
 
Uithouden
De plaats waar je staat is heilige grond, waar je ook bent.
Je kunt niet altijd zelf bepalen waar je wortelt. 
Maar je kracht en schoonheid is af te lezen aan wat je er binnen die situatie van maakt.