Meditatie Vredesweek: Is verdraagzaamheid wel genoeg?

Gepubliceerd op: 23-9-2020 om 08:26 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Is verdraagzaamheid wel genoeg? Moet ik een andere mening alleen respecteren maar verder naast me neerleggen, of moet ik er ook echt iets mee doen? Die vraag stelt Timothy Radcliffe OP ons in deze vierde meditatie rond het thema van deze vredesweek 'Vrede verbindt verschil'.

Bijbeltekst

Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt…      Mattheus 5,23-25 

Is verdraagzaamheid wel genoeg
 

Meditatieve tekst

“Ik denk niet dat verdraagzaamheid zo’n goede zaak is. In heel wat opzichten is dat een paternalistische houding, die neerkomt op: denk maar wat u wilt, het maakt voor mij toch niets uit. Terwijl voor mij persoonlijk het tegendeel geldt: ik hecht enorm veel belang aan wat anderen denken. Als ik het niet met hen eens ben, dan wil ik hun dat zeggen. Natuurlijk moet ik hun mening respecteren, maar dat is iets heel anders. Ik respecteer hun mening omdat ik nooit mag vergeten dat zij misschien gelijk hebben, al was het maar gedeeltelijk. Als wij het met elkaar oneens zijn, moet ik niet zozeer hun mening verdragen, als wel proberen uit te zoeken tot op welke hoogte ik ongelijk heb.”
             Timothy Radcliffe OP in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 58(2002)3, p.318
 

Concrete handreiking

“Er zijn momenten waarop je je moet uitspreken tegen onrecht en wreedheid, maar, zei Gandhi, wanneer je dit doet om te straffen of pijn te doen, doe je meer kwaad dan goed. Zo ook wees de Dalai Lama erop dat onrecht veroordelen met haat in je stem het onrecht alleen maar groter maakt. Veel fundamentalistische spiritualiteit wortelt in angst en wanneer we mensen daarop aanvallen worden ze eerder nog extremer. Het helpt dus niet om fel tegen een ander in te gaan. Laat je niet uitlokken."
        Karen Armstrong (vertaald uit een interview in The Believer uit juni 2012)
 

Gebed

Ja maar God…
 
Ja maar God,
ik heb niet de eerste steen gegooid,
die ander vroeg erom, is zo irritant. 
Moet ik dat dan over mijn kant laten gaan?
 
Ja ik weet wel,
zelf ben ik ook wel lastig te verdragen,  
Maar zo hebt U me nou eenmaal gemaakt. 
Als Uw schepping verdien ik toch zeker respect.
U houdt toch van mij zoals ik ben...
 
... Oh, meent u dat? echt waar?
Hebt u me op de groei gemaakt?
Zo had ik het nog niet bekeken.
 
Dat wordt dan nog een hele weg om te gaan. 
Gaat U met me mee?