Meditatie Vredesweek: Wat is waarheid?

Gepubliceerd op: 22-9-2020 om 09:59 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Wat is waarheid? Is jouw waarheid wel hetzelfde als mijn waarheid? Deze vraag wordt ons gesteld bij de derde meditatie in deze vredesweek met als thema Vrede verbindt verschil

Bijbeltekst

“Heer”, zei de vrouw, “ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet.”
“Geloof Mij, vrouw,” zei Jezus haar, “er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden.”   Johannes 4,19-23

Verbinding en verschil

Meditatieve tekst

We moeten van beiden houden,
van degene wiens mening we delen
en van degene wiens mening we afwijzen,
want beiden hebben hard gewerkt
in het zoeken naar waarheid
en beiden hebben ons geholpen om haar te vinden.

Thomas van Aquino o.p. (1225-1274)
Bron: Mijn vrede geef Ik je. Geweldloosheid en vrede in de geschriften van religieuze ordes en congregaties. Uitgave KNR

Concrete handreiking

“Ik weet dat er altijd een andere kant is. Een opinie met veel heftigheid verkondigen, betekent niet dat je gelijk hebt. Jouw waarheid kan voor een ander onwaarheid zijn. Waarheden en onwaarheden zijn veranderlijk. Ik kan bovendien beperkt geïnformeerd zijn.”

Schrijver en columnist Babah Tarawally in PAX Magazine #3 Herfst 2020

Gebed

Wakker ons heimwee aan

 U overkoepelt de generaties,
U houdt bijeen
wat in ons denken
zo ver uit elkaar ligt.

U bent de zin
van ons bestaan.
U willen we prijzen
om uw goedheid en trouw.

Doe ons U kennen,
Doe ons U ervaren.
Wakker ons heimwee aan,
laat ons niet vergeten
dat U ons vertrek- en eindpunt bent.

 Geheim van onze ziel,
parel in ons bestaan,
glinsterend en schitterend.
Verwijder wat de weg naar U afsnijdt,
geef ons een helder zicht,
voer ons naar verten die we
nog niet kennen,

amen.

Uit: Jurjen Beumer – Bidden. Het meest intieme gesprek, Ten Have, Kampen 2008.