Indrukwekkende herdenking overleden religieuzen

Gepubliceerd op: 21-9-2020 om 14:36 door eh .

'S-HERTOGENBOSCH - Mooi, sfeervol, indrukwekkend, om stil van te worden. Dat waren enkele reacties na afloop van de herdenkingsviering voor overleden religieuzen die zaterdag 19 september in de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch werd gehouden

Tijdens de viering, georganiseerd door de KNR en het bisdom 's-Hertogenbosch, werden de namen van bijna 200 zusters, broeders en paters voorgelezen die in de periode van maart t/m augustus zijn overleden. Tevens werden er evenzoveel kaarsjes ontstoken. 

herdenking corona namen voorlezen
Zuster Agnes Vos en frater Paul Damen lezen de bijna 200 namen voor

Machteloosheid en eenzaamheid

Tijdens de viering werden de overleden religieuzen herdacht en werd stil gestaan bij het feit dat het door corona niet mogelijk was om in deze periode op de gebruikelijke wijze afscheid te nemen van medebroeders en -zusters. Dat heeft velen veel pijn en verdriet gedaan. Mgr. de Korte stond hier in zijn preek uitgebreid bij stil. Hij verwees daarbij ook naar de betekenis die de religieuzen gehad hebben voor de opbouw van ons land. Het werk dat zij gedaan hebben voor scholen en ziekenhuizen. Twee woorden kenmerken volgens de bisschop de afgelopen periode: machteloosheid en eenzaamheid. De machteloosheid van vele medebroeders en -zusters, maar ook vele andere betrokkenen en familieleden om niet nabij te kunnen zijn in tijden van afscheid. En de eenzaamheid van het alleen moeten sterven. Maar hij sprak ook woorden van hoop. Veel mensen hebben troost gevonden bij Maria, de moeder van de Heer en bij het wenkend perspectief dat de religieuzen vinden in hun geloof. Deze hoop en verwachting dat onze medebroeders en -zusters veilig zijn bij Hem biedt troost.

Herdenking corona dankwoord
KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters spreekt een dankwoord uit

Licht in de duisternis

In zijn slotwood sprak abt Bernardus Peeters, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, dank uit voor de vele mensen die op welke wijze dan ook voor lichtpuntjes zorgden in de duisterse periode. Hij dankte voor de vele onderlinge kaartjes, berichtjes en woorden van troost aan gemeenschappen die zwaar getroffen waren.  Hij dankte de religieuzen die ondanks alles actief bleven bij voedselbanken en zorg voor dak- en thuislozen, hij dankte het personeel van de religieuze instituten voor hun zorg en toewijding in de moeilijke tijden. Ook noemde hij de Zusters van Liefde in Schijndel en de Fraters van Tilburg die in de publiciteit aandacht vroegen voor het verdriet en de eenzaamheid van alle mensen. Ze vroegen om mogelijkheden voor een menswaardig afscheid en voor aandacht voor de psychische gevolgen van de isolatie van ouderen. Tot slot sprak hij een woord van dank voor de familieleden van overleden religieuzen en voor mgr. De Korte Speciale dank  zijn bemoedigende woorden en voor zijn betrokkenheid bij de kloosters die zwaar getroffen waren.

De hele viering is nog terug te zien op het YouTubekanaal van de Sint Janskathedraal

Kruispunt over Corona in het Klooster

Maandagavond om 22.50 uur is op NPO 2 bij Kruispunt te zien hoe corona een van de congregaties heeft geraakt. In korte tijd overleden bij de Paters van de Heilige Harten zes van de tien paters. De overgebleven vier leden vertellen hoe ze dit ervaren hebben en hoe ze nu verder gaan. Twee van hen waren ook bij de herdenkingsviering aanwezig.

herdenking corona kaarsen