Meditaties Vredesweek: Wat is heilig voor jou?

Gepubliceerd op: 20-9-2020 om 09:52 door eh . Bron: www.vredesweek.nl

'S-HERTOGENBOSCH - Wat is heilige voor jou? Deze vraag wordt ons gesteld in de eerste meditatie rond het vredesweekthema: Vrede verbindt verschil

Van 19 - 27 september is het Vredesweek. De KNR biedt vanaf zondag 20 september dagelijks een korte meditatie rond het thema: 'Vrede verbindt verschil'.

American Window Shagall

Bijbeltekst:

Maar Daniël nam zich voor, zich niet te verontreinigen aan de gerechten van de koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk. Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou.  En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig jegens Daniël.          (Daniël 1,8-9)

Het verhaal van Daniël

In het verhaal over Daniël in het Oude Testament, lezen we dat hij met enkele vrienden is meegenomen naar Babel. Hij doet zijn uiterste best zich in het nieuwe land aan te passen. Om de koning gunstig te stemmen, leert hij ijverig de nieuwe taal, maakt zich gewoonten en tradities eigen en accepteert zelfs dat zijn naam, die zijn Joodse afkomst en religie verraadt, veranderd wordt. Met een goede, invloedrijke positie aan het hof in het vooruitzicht, ziet de toekomst er best goed uit, al is hij niet vrij. Maar dan trekt Daniël een grens. Het eten van Babel kan en wil hij niet eten: het is niet kosher, het is onrein. Daniël verzet zich. Geweldloos en moedig, binnen de grenzen van wat mogelijk is, zoekt hij naar een oplossing. ’Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden’ dichtte Remco Campert al.

Het verzet van Daniël roept de vraag op naar de betekenis van identiteit: in ons land wonen mensen met allerlei geloofsovertuigingen, met verschillende huidskleur en met verschillende culturele en etnische achtergronden. Goed samenleven is niet altijd gemakkelijk. Niet iedereen voelt zich vrij, om te zijn wie zij/hij wil zijn. Om aan werk te komen zijn sommige (achter)namen niet gunstig en de roep om integratie lijkt soms een roep om assimilatie. Verschillen in opvatting en gewoonten zijn soms moeilijk te accepteren. Maar ze maken wel deel uit van ons leven. 
Bron: Vrede Vieren, PAX, Annemarieke Hollander

Gebed

Wij bidden om Uw Woord o God,

Uw Woord – zoals het ons herkent, ons onthult in onze ware gedaante.

Uw Woord o God – zoals het ons verruimt en verrijkt,
ons inspireert tot het hoogste, het meest menselijke,
ons aanzet om scheppend en bevrijdend in het leven te staan.

Uw Woord – dat het ons inspireert deel te nemen aan de beweging van uw Zoon,
de beweging van Uw Koninkrijk.

Om Uw Woord o God – dat wij er nooit van verstoken zijn.
Zoveel staat of valt ermee. Zoveel is ermee gezegd

Dagelijkse meditatie

Het thema van de vredesweek sluit uitstekend aan bij het KNR-jaarthema 'omgaan met verschillen.'  Om die reden biedt de KNR opnieuw enkele dagelijkse meditaties aan rond deze vredesweek. Deze bestaan uit een bijbeltekst, een korte bezinnende tekst, een handreiking en een afsluitend gebed.
De teksten zijn dagelijks te vinden op de nieuwspagina van deze  website en op facebook en instagram.