Nieuwe versie protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' beschikbaar

Gepubliceerd op: 10-7-2020 om 16:42 door eh. Bron: rkkerk.nl

UTRECHT - Met ingang van 10 juli hebben de bisschoppen opnieuw enkele wijzigingen in het protocol voor kerkelijke vieringen bekend gemaakt. Deze hebben vooral te maken met de toediening van enkele sacramenten en de koorzang.

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, vindt u hiernaast in de rechterkolom.

Vieringen in kloosters en abdijen

De protocollen gelden ook voor de vieringen in kloosters en abdijen. De situatie is echter per locatie verschillend. De KNR heeft de Religieuze Instituten  geadviseerd goed naar hun eigen situatie te kijken en verstandig te handelen daarin. Mocht u als bezoeker een viering willen bijwonen is het verstandig eerst contact op te nemen met het betreffende klooster of op de website te kijken wat de mogelijkheden zijn.