Speciale KNR-waarderingsprijs voor scheidend KNR-secretaris Patrick Chatelion Counet

Gepubliceerd op: 3-7-2020 om 23:11 door eh.

NIJMEGEN - Gisteren, 2 juli nam Patrick Chatelion Counet na ruim tien jaar afscheid als secretaris en hoofd bureau KNR. Dit gebeurde met minisymposium in de Vereeniging in Nijmegen. Als blijk van grote dank voor zijn enorme inzet voor de religieuzen ontving hij hiervoor een buitengewone KNR-waarderingsprijs.

Deze prijs wordt normaal gesproken eens in de twee jaar uitgereikt namens de religieuzen aan een project dat past in de traditie van de religieuzen. Het Bestuur KNR heeft echter besloten om Patrick Chatelion Counet bij zijn afscheid een buitengewone KNR-Waarderingsprijs te geven namens de religieuzen.

Patrick Chatelion Counet ontvangt de Buitengewone KNR-Waarderingsprijs
Patrick Chatelion Counet ontvangt de Buitengewone KNR-Waarderingsprijs uit handen van vicevoorzitter zuster Monica Raassen. Foto: KNR

Buitengewone KNR-waarderingsprijs

Deze prijs is een blijk van waardering en dank voor zijn werk en inzet voor de religieuzen in een zeer moeilijke periode. De tien jaar dat Chatelion Counet secretaris van de KNR was, werden voor een groot deel beheerst door het dossier seksueel misbruik. In al die jaren heeft hij zich ingespannen om de Hogere Oversten bij te staan en is hij hen trouw gebleven. Daarnaast werd onder zijn leiding niet alleen gewerkt aan afbouw maar was er ook aandacht voor opbouw en kwamen er vele zaken tot stand. In zijn toespraak noemde voorzitter abt Bernardus Peeters onder meer de aandacht voor duurzaamheid en Laudato Si',  het tot stand komen van het draaiboek voltooiing, de aandacht voor de buitenlandse religieuzen, de richtlijnen voor diocesane instituten en nog meer zaken. Voor dit alles willen de religieuzen hem danken door het toekennen van deze buitengewone KNR-waarderingsprijs. Een speciaal beeldje, gemaakt door pater Math van Kampen ofm conv. dat twee handen laat zien die een vlam vasthouden. Het vuur van het religieuze leven, dat Patrick altijd brandend heeft proberen te houden, ook in de zware tijden.

Paul van der Velde
Paul van der Velde sprak over de verschillen tussen Westers en Aziatisch Boeddhisme. Foto: KNR

Westers boeddhisme

Het minisymposium had als titel 'Boeddha en de Bijbel.' Onder de aansprekende titel 'Hoe Boeddha in Jorwert verscheen', nam de eerste spreker, prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radbouduniverstiteit, de aanwezigen mee in de vraag hoe Aziatisch het westerse boeddhisme nu eigenlijk is .In het Westen is een groeiende belangstelling te zien voor het boeddhisme. Veel mensen voelen zich ertoe aangetrokken omdat ze het niet als een religie zien, vanwege de vermeende geweldloosheid, het emancipatorische karakter, het ontbreken van regels en dogma's en het gericht zijn op het geluk in het hier en nu. In zijn inleiding liet Van der Velde zien dat veel van deze aannames niet stroken met de Aziatische stromingen van het boeddhisme.  

Angela Holleboom
Zuster Angela Holleboom. Foto: KNR

De clarissen en de bijbel

Tweede spreekster was zuster Angela Holleboom, abdis van de Clarissen in Megen. Zij hield een inleiding over de rol die de bijbel speelt bij de clarissen en de manier waarop de clarissen de bijbel tot zich nemen via de Lectio Divina. Ook ging ze in op de wijze waarop Clara daar een bredere invulling aangaf. In de zes stappen die zij haar medezusters leerde, speelt aandacht steeds een belangrijke rol. Zij ziet God niet alleen in de geschriften maar in de hele schepping en geeft haar zusters mee dat zij God ook moeten loven bij het zien van al zijn mooie schepselen. Het gaat haar niet om een leeswijze maar om een leefwijze.

Vijftig tinten God
Patrick Chatelion Counet ontving het eerste exemplaar van zijn bundel Vijftig tinten God

Vijftig tinten God

Aan het eind van de bijeenkomst werd de bundel 'Vijftig tinten God]' gepresenteerd. Een verzameling van eerder verschenen columns en essays van Patrick Chatelion Counet. Ze gaan over kindermisbruik, homoseksualiteit, God en de geslachtsdaad, de vrijheid van vrouwen, het vegetarisme van Jezus Christus, de oerknal en de schepping en de haat-liefde verhouding van religies met alchohol. Uitgever Philippe van Heusden die het eerste exemplaar uitreikte aan de schrijver, roemde zijn oorspronkelijke gedachten en zijn 'vlegelachtigheid'. "Het boek is geen vijftiggangen maaltijd die je in een keer moet nuttigen. Het is een buffet met vijftig verschillende grote en kleine gerechten, vaak wat pittig, waarvan je regelmatig wat moet proeven en moet herkauwen", aldus Van Heusden.

Het andere verhaal  van de religieuzen

In zijn dankwoord had Chatelion Counet een speciaal woord voor zijn veel te vroeg overleden collega Will van de Ven. Zij gaf hem de ruimte voor de exegetische bijdragen in het KNR Bulletin die onderdeel van deze bundel zijn. Maar zij was het ook die in de verschillende gesprekken in de begin van het misbruikschandaal hem wees op het andere verhaal van de religieuzen; de vele goede dingen die zij hadden gedaan voor de armsten. De scholen, de zieken, de opvang van dak- en thuislozen, de inzet voor de mensen in de marge. Dat verhaal mag niet vergeten worden, ondanks de verschrikkelijke verhalen over misbruik. In de loop van de tien jaar heeft Chatelion Counet de religieuzen en zeker de Hogere Oversten ook leren kennen als integere mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen. En ook in deze misbruikzaken het beste wilden voor de slachtoffers. "Mede door hen, en door de steun van het bestuur, de collega's en ook mijn gezin heb ik het vol gehouden en ben ik ondanks de zware dossiers al die jaren met plezier blijven werken."

Het boek 'Vijftig tinten God' is te koop voor € 24,95 bij Uitgeverij Berne Media

Kinsmit
Zanger Kinsmit (Remco Jacobs) zorgde voor de muzikale omlijsting