Oud-KNR voorzitter zuster Rafaël Kops overleden

Gepubliceerd op: 12-6-2020 om 00:11 door eh.

DONGEN - In de avond van 10 juni is onverwacht zuster Rafaël Kops overleden. Zij was algemeen overste van de Franciscanessen van Dongen en was jarenlang voorzitter van de KNR.

Zuster Rafaël werd geboren op 3 maart 1938 en trad in 1958 in bij de Franciscanessen van Dongen. Ze was onder meer werkzaam in het pastoraat en vervulde diverse taken voor haar congregatie. Ze was sinds 1985 Algemeen Overste.

Zuster Rafaël Kops

Bestuur KNR

Op 24 maart 1993 trad zuster Rafaël aan in bestuur KNR. Twee jaar, 1 september 1995, werd zij gekozen tot voorzitter. Die rol vervulde zij tot aan de eenwording van de samenwerkingverbanden tot de ene KNR op 7 janauri 2004 en speelde daarbij een belangrijke rol. Bij haar aantreden als voorzitter, volgde zij zuster Benedict de Vries op. In een interview in Trouw liet zij weten het van belang te vinden dat opnieuw een vrouw voorzitter van de KNR was geworden. "De vrouwen vormen de grootste groep onder de religieuzen. Maar het spreekt mij ook aan. Daar ben ik feministisch genoeg voor. Maar vrouwen moeten de kansen op een gelijkwaardige inbreng in de samenleving ook grijpen. Daar vechten wij voor. Als vrouwen zich niet beschikbaar stellen, dan houdt het verhaal op. We zijn dus aan onszelf verplicht af en toe een bestuursfunctie te aanvaarden.” 

Commissie Communicatie

Enkele jaren na haar aftreden als voorzitter werd zuster Rafaël opnieuw actief in het werk voor de KNR. In 2012 werd ze lid van de Commissie Communicatie en bleef dat tot de opheffing in november 2019. Hoewel ze naar eigen zeggen geen specifieke kennis van communicatie had, leverde ze ook aan deze commissie een zeer waardevolle bijdrage, mede  door haar enorme bestuurlijke ervaring en kennis van de KNR en het religieuze leven. ,

Naast een zeer kundig en bekwaam bestuurder was zuster Rafaël vooral ook een zeer intelligente, warme en betrokken vrouw. Bestuur en medewerkers van de KNR spreken hun medeleven uit naar de medezusters en familieleden van zuster Rafaël en wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Zie ook het In memoriam dat de Franciscanessen schreven