Missionarissen en Missionair werkers in coronatijd

Gepubliceerd op: 28-5-2020 om 15:57 door eh. Bron: www.weeknederlandsemissionaris.nl

DEN HAAG - In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren vraagt de Week Nederlandse Missionaris altijd extra aandacht voor de missionarissen en missionair werkers. Ook in de parochies wordt er dan aandacht voor hen gevraagd en gecollecteerd.

Door de coronacrisis zijn erg geen vieringen in de kerken tot 1 juni.  Dit betekent dat er ook geen kerkcollecte voor de  Nederlandse missionarissen kan worden gehouden. De WNM, die deze actie voor de missionarissen organiseert, heeft aangegeven  de missionarissen en missionair werkers te blijven steunen. Want ook zij worden wereldwijd geconfronteerd met het coronavirus. Ook zij hebben te maken met de beperkingen die de overheden in de verschillende landen aan hen opleggen. En zij blijven zich op alle mogelijke manieren inzetten voor hun kwetsbare medemens. In deze onzekere tijden hebben zij onze steun meer dan ooit nodig. De WNM vraagt iedereen deze week de missionarissen en missionair werkers extra te steunen, ook in het gebed (zie onderaan dit bericht)

Lekenmissionaris Colinda Janssen in Liberia
Missionair werkster Colinda Janssen in Liberia. Zij wordt ondersteund door de WNM. Foto: WNM

Corona in Liberia

Eén  van de boegbeelden van de campagne voor de WNM dit jaar is Colinda Janssen. Zij woont en werkt als missionair werkster in Liberia. Door de coronacrisis en de complete lockdown in het land, kwam ze uiteindelijk voor de keuze te staan of ze moest terugkeren of niet. Liberia heeft enkele jaren geleden ook te maken gehad met de grote uitbraak van Ebola en heeft daar veel van geleerd, vertelt zij in een podcast aan Katholiekleven.nl. Al in januari werd er op de luchthavens gecontroleerd op temperatuur en werd geprobeert het coronavirus buiten de het land te houden. Colinda heeft uiteindelijk moeten besluiten terug te keren naar Nederland vanwege haar eigen veiligheid. Maar ze heeft nog wel contact met de mensen in Liberia en vertelt hoe het daar nu gaat. Luister naar haar verhaal via de podcast.

Gebed voor missionarissen

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde
aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons
heel nabij gekomen.

Hij heeft zieken genezing en
vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest
die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
 

Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.
Bron:Kerknet.be

Meer informatie