Laudato Si' Noveen en wereldwijde gebedsdag

Gepubliceerd op: 24-5-2020 om 08:55 door .

- Zondag 24 mei is de laatste dag van het Laudato Si' Noveen. Tevens heeft paus Franciscus opgeroepen om vandaag een wereldwijde gebedsdag te houden. Alle gemeenschappen wordt gevraagd om deze dag om 12.00 uur lokale tijd het gebed te bidden dat ook onderaan deze noveentekst staat.

Dag 9: zondag 24 mei - Gebed voor de wereld

weg

 

  Dagelijks openingsgebed     

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
|door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Uit de evangelielezing van deze dag

“Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.” (Joh. 17, 11)

Tekst ter overweging

“Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen, menselijke wezens, zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met zuster zon, broeder maan, broeder rivier en moeder aarde.” - Laudato Si’ 92

Liefde verbindt ons. De hele schepping is verbonden in een broeder- en zusterschap. Ons leven is een avontuur van een liefde die zich uitstrekt tot allen en alles. We mogen de hoop koesteren dat elke positieve stap die we zetten ons dichter bij ons doel brengt. Zoals een pelgrim die zich niet blind staart op het doel, maar in vreugde en vertrouwen de weg durft te gaan. De H. Catharina van Siena leerde ons deze les: “De gehele weg naar de hemel is de hemel, want Jezus zei ‘Ik ben de weg’.”

Als kerk blijven we de weg gaan van gerechtigheid, vrede en eerbiedige zorg voor allen en alles. Laten we op deze laatste dag van deze noveen ons voornemen bekrachtigen om hoop te blijven koesteren en hoop op toekomst te bieden door wat we zeggen en doen. 

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’

Op zondagmiddag om precies 12.00 u. lokale tijd zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken.

Aarde

Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen