Dag 8 Laudato Si' Noveen: Alleen liefde

Gepubliceerd op: 23-5-2020 om 08:59 door .

- De tekst voor dag acht van het Laudato Si'noveen. Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. Ook de KNR sluit hierbij aan en heeft voor deze periode teksten voor een noveen opgesteld.

Dag 8: zaterdag 23 mei – ‘Alleen liefde’

Liefde voor de aarde

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Uit de evangelielezing van deze dag

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam.” (Joh. 16, 23b)

Tekst ter overweging

“’Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt’ (Ps. 33, 6). … De schepping behoort tot de orde van de liefde. Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping.” - Laudato Si’ 77

De Canadese schrijfster en activiste Mary de la Vette schrijft over een liefde die de mens omvormt, het leven behoedt en ons nederigheid leert:
“Mogen we de ernst van de situatie begrijpen
en beseffen dat liefde onze enige redding is.
Liefde voor onze kleine en zo bedreigde aarde.
Alleen liefde kan ons hart omvormen en ons maken
tot behoeders van leven en van de aarde.
Alleen liefde kan onze ogen openen voor de integriteit en rechten van alles wat leeft.
Alleen liefde kan ons de nederigheid leren
die we zo nodig hebben om goed met onze aarde om te gaan.
Alleen liefde kan het bedreigde leven behoeden en voor uitsterven bewaren.”

Gebed

Onze God,
Help ons dienaren te zijn
van Vrede en Gerechtigheid,
dat wij U eren in onze eerbied
voor uw schepping
die u bestemd hebt voor het welzijn van heel uw volk op aarde.
Dat vragen wij u in Christus onze Heer.
Amen