Laudato Si' noveen dag 3, 18 mei

Gepubliceerd op: 18-5-2020 om 08:32 door .

- De tekst voor dag drie van het Laudato Si'noveen Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. Ook de KNR sluit hierbij aan en heeft voor deze periode teksten voor een noveen opgesteld.

Dag 3: maandag 18 mei – Naastenliefde die de hele aarde omvat

protestbord

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Uit de evangelielezing van deze dag

“Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.  Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.”  (Joh. 15, 26-27)

Tekst ter overweging

“De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. … Wanneer iemand de roeping van God erkent om samen met de ander in deze maatschappelijke dynamiek in te grijpen, moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo rijpt en zich heiligt.” - Laudato Si’  231

“Ik ben bang dat christenen die slechts met één been op de aarde durven te staan, ook maar met één been in de hemel staan”, schreef de Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945). Spiritualiteit en inzet voor een betere wereld vullen elkaar aan. Laten we ervoor bidden en ons ervoor inzetten dat onze gemeenschap, onze kerk, onze samenleving en onze wereld vervuld mogen worden van de liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid jegens onze naasten en onze medeschepselen waarover de H. Schrift tot ons spreekt.

Gebed

Wees krachtig als de aarde.
Wees liefdevol als Christus.
Leef met elkaar in vreugde
tot zegen voor God, de aarde
en de mensen, nu en altijd.
(In ‘Meditatief leven, hart voor de schepping’ van de Ionagroep NL)