Laudato Si' noveen dag 2, 17 mei

Gepubliceerd op: 17-5-2020 om 08:21 door .

- Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. Ook de KNR sluit hierbij aan en heeft voor deze periode een noveengebed gemaakt dat aan alle Religieuze Instituten wordt toegestuurd. Hieronder de tekst voor 17 mei.

Dag 2: zondag 17 mei – Voor een wereld die toekomst heeft

Meisje in het gras

Dagelijks openingsgebed

Kom, Heilige Geest,
vervul ons hart met uw goedheid en genade,
ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
God van liefde, we bidden U
dat onze liefde voor U mag groeien,
zodat wij recht doen en ons laten raken
door de schreeuw van de armen
en met eerbied en zorg omgaan met uw schepping.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Uit de evangelielezing van deze dag

“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Joh. 14, 15-17)

Tekst ter overweging

“Wat voor soort wereld willen wij nalaten aan hen die na ons zullen komen, aan de kinderen die nu opgroeien? … Wij moeten ons realiseren dat de waardigheid van onszelf op het spel staat. Wij zijn de eerste belanghebbenden om een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons komt. Het is een drama voor onszelf, want het stelt de vraag naar onze levensweg op aarde.” –Laudato Si’ 160

Een crisis is ook een moment om opnieuw na te denken over de richting die we willen gaan. Kiezen we er als samenleving in deze coronacrisis voor om het eigenbelang voorop te stellen? Of werken we zoveel mogelijk met anderen samen, om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg ontvangt die nodig is, dat hulpmiddelen ter beschikking staan van zorgpersoneel, dat inzichten en ontdekkingen snel met elkaar worden gedeeld? Ook de milieucrisis en de klimaatverandering kunnen alleen gezamenlijk worden aangepakt. Iedereen heeft belang bij schone lucht, gezonde ecosystemen, zuiver water in onze rivieren, zeeën en oceanen. Wij maken deel uit van de natuur. De apostel Paulus herinnert ons eraan dat als één deel van het lichaam lijdt allen lijden (1 Corinthiërs 12:26).

Gebed

God onze Vader, Gij draagt en ondersteunt ons
op onze weg door het leven.
Verhoor ons gebed, maak onze aarde tot een tuin
waarin het goed is te leven en te werken.
Wees onze toevlucht, handel aan ons naar uw goedheid
en bewijs de wereld uw mildheid.
In Christus onze Heer.
Amen