Webinar over Liturgie in Lockdown

Gepubliceerd op: 14-5-2020 om 15:30 door . Bron: www.dominicanen.nl

ONLINE - Deze avond, donderdag 14 van 20-21 uur is er een webinar over 'liturgie in lockdown’, door br. Michael-Dominique Magielse o.p. en Samuel Goyvaerts van de Tilburgse faculteit voor theologie

Michael Dominique is onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology, Samuel Goyvaerts doceert er liturgie. In dit webinar bekijken zij  de kansen en valkuilen van lockdown liturgie.

Webinar Liturgie in Lockdown

Online aanbod

Sinds de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, zijn er geen publieke vieringen meer. Heel snel explodeerde het online aanbod van vele kerken en gemeenschappen. Priesters begonnen te streamen via Facebook en andere kanalen, bisschoppen ontdekken het vloggen, parochieteams werkten een online aanbod voor de Goede Week uit. We zijn nu ongeveer 8 weken ver. Tijd voor een evaluatie.

De Tilburgse faculteit theologie neemt daarin het voortouw. Ze organiseert  donderdag 14 mei (20 tot 21 uur) een webinar met de Vlaamse docent liturgiewetenschappen Samuel Goyvaerts en doctorandus Michael Magielse, beiden werkzaam aan deze faculteit. Vanuit hun expertise denken ze samen na over de moeilijkheden, maar zeker ook de mogelijkheden en de kansen voor liturgie in deze periode van lockdown.

Geestelijke communie

Ook al is er zeker interactie mogelijk via Facebook chat of Zoom, toch wordt ons gevoel van gemeenschap stevig onder druk gezet bij deze vormen van liturgie. De geestelijke communie is enerzijds een rijke katholieke traditie, maar anderzijds heeft men er in de vorige eeuw hard en lang voor gestreden opdat de gelovigen de communie vaker zouden ontvangen en om de liturgische scheiding tussen clerus en gelovigen te verminderen.

Getijdengebed

Kan je wel echt actief deelnemen vanuit je huiskamer? Of is het beter om in te zetten op gebed rond de Schrift in de kleine gezinsgemeenschap? Houden we zoveel mogelijk vast aan de klassieke sacramentele liturgie (en pastoraal) of is deze crisis een kans voor een herontdekking van het getijdengebed en andere manieren om mensen te bereiken met de Blijde Boodschap? Na de uiteenzetting is er tijd voor vragen en discussie.

De webinar is gratis, maar om de deelnamelink te ontvangen moet je wel aanmelden