KNR biedt Noveengebed voor de Laudato-Si' week

Gepubliceerd op: 11-5-2020 om 15:21 door eh. Bron: www.laudato-si.nl

'S-HERTOGENBOSCH - Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato Si’-Week te vieren. Ook de KNR sluit hierbij aan en heeft voor deze periode een noveengebed gemaakt dat aan alle Religieuze Instituten wordt toegestuurd.

De Laudato Si'-Week wordt gehouden vanwege de vijfde verjaardag van  encycliek van paus Franciscus over ‘ons gemeenschappelijk huis’. De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato Si’ is juist nu bijzonder actueel. We bevinden ons midden in een mondiale coronacrisis. Deze raakt allen, vooral de meest kwetsbare mensen. We zijn als mensheid met elkaar verbonden en alleen door samen te werken kunnen we het hoofd bieden aan deze crisis. Het thema van de Laudato Si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’ 

Logo laudato si week

Speciaal noveengebed

De Laudato Si’-Week telt in feite negen dagen. De Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt iedereen uit om tijdens de Laudato Si’-Week deel te nemen aan een speciale noveengebed. Geïnspireerd door de evangelielezingen volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit Laudato Si’, een korte overweging en een gebed.

Download het noveengebed

Wereldwijd gebed

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatosiweek.org

Download Nederlandse vertaling Laudato Si'-gebed

Bezinning en training

De Laudato Si’-Week is geen eenmalig gebeuren, maar betekent voor de Kerk het begin van een jarenlang proces van bezinning en gebed voor een wereld die toekomst heeft. In deze week bieden het vaticaan en tal van organisaties ook tal van online trainingen aan rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie.  De KNR plant een ZOOM-sessie speciaal voor jonge religieuzen om gezamenlijk na te denken over de wereld die we achter willen laten.

Kijk voor meer informatie over deze week op: https://laudatosiweek.org/  en op www.laudato-si.nl