Paasboodschap voorzitter UISG : zusters als zaden van hoop

Gepubliceerd op: 10-4-2020 om 17:46 door eh. Bron: www.uisg.org

ROME - In haar paasboodschap noemt zuster Jolanta Kafka, voorzitter van de Unie van Generale Oversten van vrouwelijke religieuzen, zusters zaden van hoop. Zij roept ieder van hen op deze hoop uit te stralen juist in deze tijden.

Laten we stilstaan bij die gebeurtenis op die morgen.

Maria Magdalena beweegt zich moedig door de nacht en tart duisternis en angst ..., ze durft naar het graf van Jezus te rennen..., angst wordt overwonnen door liefde ...

Logo paasboodschap UISG

 

Deze onverschrokken vrouw, deze onvermoeibare zoeker, geeft zich niet over aan de feitelijke realiteit van de feiten, omdat alle woorden van hoop die haar Meester uitsprak in haar resoneren en nu in eenzaamheid en stilte in haar hart weerklinken als een onbreekbare belofte.

Ik zie haar als een symbool van ons religieuze leven: we zijn vrouwen die anticiperen op de dageraad, geconfronteerd met de duisternis die ons vandaag omringt, de ervaringen van pijn en dood. Vrouwen die geloven, die gaan in liefde om zichzelf te laten zien en zich laten verrassen door Hem, die leeft. Vrouwen die door hun manier van leven de opstanding aankondigen. Christus leeft!

Beste zusters, op deze momenten waarin we enorm worden geraakt door het lijden van zoveel broeders en zusters in de wereld die getroffen zijn door dood en ziekte, veroorzaakt door Covid 19; momenten waarop we ons zorgen maken over de onzekerheden en het gebrek aan bescherming voor de armen; momenten waarop het lijkt alsof de nacht nog niet voorbij is, laten we nu moedig naar buiten treden, geleid door geloof en liefde en door de zekerheid van de levende aanwezigheid van Jezus die ons voorgaat. Laten we hoop uitstralen.

Laten we luid roepen: Christus is opgestaan!

We moeten het luid uitroepen in onze gemeenschappen en congregaties die rouwen om het verlies van hun zusters en zich zorgen maken om degenen die ziek zijn. We zullen het herhalen in ons werk dat nu wordt beperkt, we zullen het delen door anderen bij te staan. “Christus is opgestaan” - een roep die zal worden gehoord vanuit de hele kerk, op alle continenten, vanuit de oratoria en vanuit kamers die zijn omgevormd tot plekken van gebed en aanbidding. Degenen die we in de ziekenhuizen tegenkomen, terwijl ze voor de allerarmsten en kwetsbaren zorgen zullen het horen. Aan degenen die alleen zijn ... zal elk digitaal communicatiemiddel deze vreugde overbrengen. Waar een zuster is zal er een zaadje van hoop zijn. Zelfs als we met tranen zaaien, weten we dat bij Hem het zaad dat in de grond valt veel vrucht zal dragen. Laten we leven vanuit die hoop.

Zalig Pasen!

Zr. Jolanta Kafka
Voorzitter van de UISG