Pater Cor Rademaker ss.cc. overleden

Gepubliceerd op: 9-4-2020 om 18:05 door eh. Bron: Congregatie van de Heilige Harten

TETERINGEN - In de ochtend van Witte Donderdag, 9 april, is pater Cor Rademaker ss.cc. overleden.

Cor Rademaker werd geboren te Rotterdam op 4 september 1930 en werd lid van de Congregatie van de Heilige Harten op 24 september 1950. Hij werd priester gewijd op 4 september 1955.

Provinciaal Overste

Hij vervulde belangrijke taken voor zijn congregatie o.a. leraar aan het kleinseminarie; maar ook in bestuurlijke functies als lid van de provincieraad en een groot aantal jaren als provinciaal overste. Ook was hij enkele jaren pastor van de Heilig Hartparochie in Eindhoven. Zijn werk als provinciaal archivaris en bibliothecaris heeft veel goede vruchten voortgebracht.

Brandende kaarsen

Erfgoedcentrum kloosterleven

Pater Rademaker was tevens kerkhistoricus; hij was een befaamd Vossius- en Erasmuskenner. Hij stond mede aan de wieg van de stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat in 2002 werd opgericht. Dit centrum is sinds 2006 gevestigd in het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Ruim 100 kloostergemeen-schappen participeren in deze stichting, die hun erfgoed beheert en toegankelijk stelt. Ook was hij in de jaren '80 van de vorige eeuw bestuurslid van de SNPR, het samenwerkingverband van de Nederlandse Priesterreligieuzen, dat later is opgegaan in de KNR.

Uitvaart

Pater Rademaker is het vierde lid van de Congregatie van de Heilige Harten dat in korte tijd overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Op 31 maart overleed Provinciaal Overste Jan Munsters.
De uitvaart van pater Rademaker vindt in besloten kring plaats op dinsdag 14 april om 11.00 in de kapel van WZC Zuiderhout.
Bestuur en medewerkers van de KNR leven mee met de Congregatie en vragen iedereen om pater Rademaker en de andere leden te gedenken in hun gebed.